Nyheter

2013-09-05

Nytt utbrott av gulknopp?(4)

En grönfink som infekterats av parasiten Trichomonas gallinae och drabbats av gulknopp. Fågeln sitter närmast apatisk med uppburrade fjädrar och är kladdig runt näbben. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Den senaste tiden har det blivit allt tätare mellan rapporterna om döda eller döende grönfinkar och i viss mån även grönsiskor och domherrar. De symptom som beskrivits har pekat på att det handlar om gulknopp, egentligen en parasitinfektion orsakad av en liten mikroorganism, Trichomonas gallinae. Parasiten orsakar skador i slemhinnan och i munhålan, vilket leder till att fågeln inte kan äta och dricka normalt. Drabbade fåglar tappar vikt och dör av svält, uttorkning eller följdinfektioner.

 

 

Gulknopp har varit känd som fågelsjukdom i flera hundra år, men i den form som nu grasserar kom sjukdomen till Sverige 2008. Troligen spreds den hit från Brittiska öarna, där ett omfattande utbrott hade noterats åren dessförinnan. Sjukdomen kan drabba de flesta fågelarter, men sedan 2008 är det i första hand grönfinkar och i viss mån andra finkar som drabbats. Ett mindre antal fall har också rapporterats gällande andra fåglar som rör sig i trädgårdar, bl.a. talgoxe.

 

Under åren 2008–2011 fick vi i SOF många rapporter som tydde på gulknopp, men därefter verkar sjukdomsspridningen ha avtagit – i alla fall fram till nu. Men som redan nämnts kan det nu vara tal om en ökad spridning eftersom antal rapporter om sjuka finkar ökat ganska kraftigt.

 

Det har spekulerats i varför grönfinkar smittas i betydligt högre grad än andra fåglar. En förklaring kan vara att grönfinkar gärna äter frön från vresrosens nypon och att flera individer kan sitta och äta ur samma nypon, så att säga näbb vid näbb. Det ganska fuktiga innandömet av nyponet skulle kunna vara en gynnsam spridningsmiljö för parasiten. Spridningen från grönfinkar till andra arter sker däremot förmodligen främst vid fågelmatningar. Sjuka fåglar som har svårt att svälja tappar bitar av fröer med parasiter på, som andra fåglar sedan äter.

 

Hur ser man då på en grönfink (eller annan art) att den är sjuk? Det första man lägger märke till är i regel att fågeln i fråga sitter ganska stilla med uppburrade fjädrar. Tittar man närmare på den, är den ofta kladdig runt näbben och har halvt eller helt slutna ögonlock. SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) vill gärna ha in rapporter om smittade fåglar. Mera om gulknopp finns att läsa på SVA:s hemsida, där det också anges hur man ska gå tillväga när man rapporter sjuka fåglar:

 

http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Vilda-djur/Viltsjukdomar1/Gronfinkar/

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR