Nyheter

2013-02-08

Oansvarig jakt på kajor(4)

Kajan är en social fågel som övernattar i stora flockar, oftast inne i samhällen. På många platser har man försökt få bort kajorna genom jakt, men jakten har inte haft någon nämnvärd effekt. Foto: Ulrik Bruun

– Vi sköt 177 kajor med åtta skott på tre sekunder! Det deklarerar den ansvarige skyddsjägaren i Borgholms kommun när tidningen Barometern ifrågasätter en insats som gjordes i Borgholm tidigare i veckan. Sannolikt vill skyddsjägaren med detta visa att det var en snabb operation, men samtidigt avslöjar han att skotten måste ha avlossats rakt in de stora flockar som övernattar i träd inne i Borgholm. Frågan som väcks är hur många kajor som blev skadskjutna vid tillfället. Det måste ha varit åtskilliga tiotal, kanske hundratals.

 

 

Det hela skedde klockan 22 en kväll, dvs. när det var helt mörkt. Kajorna övernattar i stora grupper i några träd inne i Borgholm. Flera personer anser sig störda av kajorna och har klagat hos kommunen. Därför skickade man ut skyddsjägarna.

 

SOF har reagerat starkt mot det inträffade och begärt en förklaring från Borgholms kommun. Är det förenligt med en ansvarskännande och etisk förvaltning att skjuta rakt in i stora flockar med fåglar, dessutom i mörker? I brevet till kommunen skickade vi även med publikationen ”Kajor i staden – en kunskapsöversikt” som Sveriges kommuner och landsting gav ut 2010. Av denna översikt framgår att effekterna av skyddsjakt oftast är mycket begränsade. Kajorna fortsätter att använda samma platser som tidigare och antalet fåglar minskar endast marginellt.

 

En annan följd av det inträffade är att det nu flyger omkring kajor med blyhagel i kroppen. Dessa fåglar utgör med stor sannolikhet lättare byten för rovfåglar än helt friska kajor. En rovfågel som förtär en kaja med blyhagel i kroppen riskerar därmed att bli blyförgiftad.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR