Nyheter

2014-03-11

Ojnareskogen i Miljödomstolen på nytt(2)

Den av kalkbrytning hotade Ojnareskogen rymmer stora naturvärden. Foto: Anders Wirdheim

Idag påbörjas den nya prövningen i Mark- och miljödomstolen av Nordkalks planerade täkt i Ojnareskogenpå Gotland. Anledningen till att prövningen börjar om på ruta ett är att Högsta domstolen i somras skickade tillbaka ärendet till Mark- och miljödomstolen. Enligt Högsta domstolen hade det inte gjorts någon samlad bedömning av verksamheten, något som måste göras enligt EU:s lagar för Natura 2000-områden.

 

Det tänkta täktområdet i Ojnareskogen gränsar till Natura 2000-områden och har föreslagits som naturreservat. I domen från i somras skriver Högsta domstolen att ett godkännande av Nordkalks planer förutsätter att det inte får finnas några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på området.

 

Högsta domstolen riktade också kritik mot att de tidigare prövningarna i miljödomstolarna delades upp i två delar, först tilllåtlighet och därefter tillstånd och villkor. Ingenstans i processen gjordes det en samlad bedömning av kalkbrottets påverkan på de skyddsvärda områdena.

 

Just denna del av utslaget i Högsta domstolen är mycket intressant eftersom flera andra stora miljömål i Sverige hanterats på samma vis. Ett exempel är Northland Resources gruvor i Kaunisvaara vid Pajala där driften är i full gång trots att miljöprövningen är långt ifrån klar. Högsta domstolens utslag från i somras ska nu vara vägledande för liknande ärenden i framtiden.

 

Enligt Högsta domstolen måste den nya bedömningen av kalkbrottet i Ojnareskogen vara samlad och "svara mot unionsrättens krav på fullständighet, exakthet och slutlighet".

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR