Nyheter

2012-09-19

Ökade krav om skyddsjakt på trana

Under våren är tranorna en stor och uppskattad turistattraktion vid Hornborgasjön. Nu på hösten är flockarna inte alltid lika populära, i alla fall inte när de slår sig ner på oskördade åkrar. Foto: Kent-Ove Hvass

Länsstyrelsen i Västerbottens län har gett tillstånd till skyddsjakt på sammanlagt tolv tranor på sex olika fastigheter i Skellefteå kommun. Syftet med tillståndet är att jakten skall skrämma bort de flockar med tranor som födosöker på ännu icke skördade åkrar. Endast en trana får påskjutas vid varje jakttillfälle och effekten skall utvärderas innan nästa trana får fällas. Jakten får bedrivas fram till 30 september i år.

Enligt beslutet har man på de aktuella åkrarna försökt använda annan skrämseltaktik utan framgång. Därför bedömer länsstyrelsen att det är möjligt att tillämpa ett undantag i jaktförordningen som gör det möjligt att under vissa omständigheter jaga fredade arter. 

Intressant i sammanhanget är att länsstyrelsen poängterar att bulvaner inte får användas. Vid skyddsjakt på gäss är det däremot mycket vanligt att bulvaner används för att locka fåglarna inom skotthåll (något som ofta uppfattas som en märklig paradox).

Besluten i Västerbotten kan ses som en följd av allt starkare krav på många håll i landet om skyddsjakt på trana. Den svenska populationen har vuxit mycket kraftigt under senare tid, från drygt 10 000 par på 1970-talet till ca 30 000 par idag. Ännu så länge har emellertid bara ett fåtal tillstånd till skyddsjakt beviljats. 

Det mesta av den skada som sker på växande gröda orsakas av de flockar med unga tranor som inte häckar men återvänder till sina respektive hemområden och som ofta uppehåller sig i jordbruksmark hela sommarhalvåret. 

Nu under hösten samlas även de häckande paren i flockar tillsammans med sina årsungar. Finns det då fortfarande oskördade fält, exempelvis på grund av otjänligt skördeväder, utgör dessa naturligtvis en stor lockelse för tranorna. På vissa håll i landet har försök gjorts med särskilda s.k. tran- eller gåsåkrar som lämnas oskördade för att fåglarna skall födosöka där i stället för på de odlade fälten runt omkring.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR