Nyheter

2015-06-05

Olika trender för nordliga vadare på Fennoskandiska halvön(1)

Grönbenan är en av de fyra arter som ökat tydligt under 2000-talet på Fennoskandiska halvön. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Ömsom vin, ömsom vatten. Så kan man sammanfatta resultatet av den första stora studien av trenderna för nordligt häckande vadare på Fennoskandiska halvön. En grupp forskare har sammanställt resultatet från 1263 inventeringsrutter i Sverige, Norge och Finland, alla belägna norr om 58°N och inventerade från 2002 till 2013. För 24 arter har trender kunnat beräknas och dessa varierar mellan kraftiga tillbakagångar och kraftiga ökningar.

 

Av de 24 arterna är det elva som har negativa trender (46 %), men endast för några få av dessa (12 %, tre arter) var trenderna signifikanta. Resterande 13 arter (54 %) hade positiva trender, men även här var det enbart ett mindre antal (17 %, fyra arter) som hade signifikanta trender.

 

De fyra arter som visade tydligast ökningar var större strandpipare, rödbena, grönbena och skogssnäppa. De tre som visade tydligast minskningar var brushane, enkelbeckasin och svartsnäppa. Forskarna konstaterar att man inte kan se några skillnader mellan kortflyttande och långflyttande arter. Inom båda grupperna finns såväl ökande som minskande arter.

 

För tolv av de 24 arterna är materialet stort, medan det är litet för sex arter. Forskarna räknar dock med att man efter hand kommer att få ett mera fullständigt material. Både i Finland och Norge planeras nämligen en utvidgning av inventeringsprogrammen, vilket förhoppningsvis ska leda till att antalet rutter ökar från de 1263, som denna studie bygger på, till totalt 1555.

 

De svenska deltagarna i studien är Åke Lindström och Martin Green från Svensk Fågeltaxering, och resultatet publicerades nyligen i den holländska tidskriften Ardea (103:3–15).

 

(AW)

 

Brushanen är en av de tre arter som minskat mest. Här en ruggande hona. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR