Nyheter

2014-09-06

Om virus och bakterier på Falsterbo Bird Show(5)

 

Solen flödade över Falsterbo Bird Show idag, och det var gott om folk på plats. Däremot innebar den friska sydostliga vinden att det ofta var tomt i lufthavet över arenan. Det var helt enkelt många fler människor än fåglar på mässområdet. Men det gjorde inte så mycket eftersom programmet var späckat med bland annat många givande föredrag.

 

Kanske minns ni de braskande löpsedlarna från hösten 2005 om att influensasmittade vilda fåglar var på väg mot Öland? Då rådde vad som närmast kan beskrivas som hysteri kring fågelinfluensan. Men vilda fåglar utgör inget hot mot människan, utan det förhåller sig snarare tvärtom. Detta gäller även de virus som har fåglar som sina naturliga värdar men som kan utvecklas till stora problem. Det berättade infektionsspecialisten och fågelskådaren Björn Olsen vid ett av dessa intressanta föredrag.

 

De virus som orsakar influensa lever normalt hos vilda fåglar, främst änder i nordliga miljöer. Hos dessa fåglar är det ett tämligen harmlöst virus som finns i matsmältningskanalen. Problemet är att när dessa vilda fåglar stöter på tamfåglar, till exempel på ett risfält i östra Asien, kan viruset sprida sig. När detta sker, kan viruset också konvertera från att vara ”snällt” till att bli mycket aggressivt bland fjäderfä. Hela fjäderfäbesättningar kan slås ut, och det finns även risker att det farliga viruset sprids tillbaka och drabbar vilda fåglar.

 

En annan utveckling är att viruset sprids från tamfåglarna via grisar till människa. Det är vad som hänt vid de stora influensapandemier som drabbat världen, exempelvis spanska sjukan, asiaten och HongKong-influensan. Särskilt spanska sjukan slog oerhört hårt mot världens befolkning, och man räknar med att omkring 50 miljoner människor dog.

 

– Men det är inte de vilda fåglarna som är bekymret. Det är en myt som odlas för att man inte ska behöva ta tag i de verkliga problemen, sa Björn Olsen. Problemen finns istället framför allt i den mycket omfattande handeln med fjäderfä över världen. Det är främst via den som farliga virus kan spridas. Ett annat problem är djurmarknaderna i östra Asien, där bland annat olika fåglar staplas tätt på varandra vilket gör att infektioner lätt kan spridas.

 

Björn Olsen kom även in på den stora spridningen av ebola-virus som pågår i västra Afrika just nu. I det fallet är inte fåglarna inblandade, utan viruset finns hos fladdermöss. Det kan även spridas till människor via den omfattande handeln med så kallad bush-meat, det vill säga kött från olika vilda djur, bland annat apor.

 

Ebola-viruset är ett så kallat blödarvirus. Ett annat blödarvirus har fått namnet Krim-Kongo eftersom det påträffats både i östra Europa och i Kongo. I det fallet kan fåglar vara inblandade i spridningen. Viruset är fästingburet, och fästingarna kan förflyttas mellan kontinenter med hjälp av flyttfåglar. Eventuell spridning följs vid en serie fågelstationer från väster till öster i Medelhavsområdet. Där samlas fästingar in från fåglar, och dessa fästingar analyseras sedan vad gäller förekomst av virus. Vilda fåglar kan alltså spela en viss roll, men sannolikt är handeln med fjäderfä en vanligare spridningsväg även i detta fall, berättade Björn Olsen.

 

I morgon avslutas Falsterbo Bird Show för i år med bland annat nya föredrag. Ett visst väderomslag är väntat, och kanske kan detta få fart på det rovfågelsträck som alla hoppas på men som närmast lyst med sin frånvaro de senaste dagarna.

 

(AW)

 

– Vilda fåglar utgör inget hot mot människan. Det är tvärtom, berättade infektionsläkaren och fågelskådaren Björn Olsen.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR