Nyheter

2013-05-08

Omfattande fågeldöd två gånger om i Nordsjön(4)

I början av året dog hundratals toppskarvar längs den skotska Nordsjökusten efter en period med hårda ostliga vindar. Foto: John Larsen

Vid två tillfällen i år har det flutit iland större mängder döda havsfåglar längs nordöstra Englands och Skottlands Nordsjökust. Vid det första tillfället handlade det om hundratals toppskarvar. Dessa dog längs kusten i Skottland i början av året. Vid det andra påverkades ett större område, från North Yorkshire i England till nordöstra Skottland. Där dog under mars månad tusentals lunnefåglar.

 

 

Liknande händelser har inträffat med viss regelbundenhet under senare år, och det är inte fullt klarlagt vilka orsaker som ligger bakom. De döda fåglar som undersökts har dock visat sig vara utsvultna och händelserna har inträffat i samband med hårt väder. Såväl runt årsskiftet som under mars månad blåste hårda ostvindar över Nordsjön, vilket kan ha inneburit att fåglarna haft svårt att söka föda under en längre tid.

 

Flera av de brittiska sjöfågelkolonierna följs regelbundet, så kommande inventeringar lär kunna visa om denna vinters överdödlighet hos dessa båda arter har haft någon negativ effekt på bestånden. 

 

Vår svenska västkust har också drabbats av liknande havsfågeldöd vid flera tillfällen. Den fantastiska havsfågelhösten 1997 fick en besk bismak genom att många fåglar hittades döda eller utmattade. Den gången gällde det flera olika arter. För några höstar sedan handlade det främst om tordmular och sensommaren/hösten 2011 om sillgrisslor. Vid samtliga tillfällen har undersökta fåglar visat sig vara utmärglade.

 

Även om extrema väderförhållanden, framför allt långvarig hård blåst, är en orsak till havsfågeldöden kan andra faktorer spela en viktig roll. Det har spekulerats i att såväl fiske som klimatförändringar påverkat ekosystemen i Nordsjön i en för havsfåglarna negativ riktning.

 

(AW)

I mars månad sköljdes det upp tusentals döda lunnefåglar på stränderna från östra England till nordöstra Skottland. Lunnefågeln söker föda mera ytligt än sillgrissla och tordmule (som båda dyker djupare), varför kraftig sjögång kan påverka lunnefåglarna värre än vad faller är med andra alkor. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR