Nyheter

2014-03-04

Omfattande havsfågeldöd i Frankrike(2)

Nästan 14 500 lunnefåglar har påträffats döda på Biscayabuktens stränder i Frankrike den senaste tiden. Ytterligare drygt 1000 utmattade lunnefåglar har omhändertagits för rehabilitering. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Den senaste tiden har tusentals alkor och andra havsfåglar spolats i land på stränderna av Biscayabukten i Frankrike. Fåglarna är antingen döda eller utmattade. Orsaken tros vara det hårda väder som rått en längre tid i Västeuropa och som hindrat fåglarna från att söka föda. Men det har också förekommit oljeutsläpp i området – omkring fem procent av de ilandspolade fåglarna har olja på sig.

 

Det är lunnefågel och sillgrissla som drabbats värst. Hittills har nästan 14 500 lunnefåglar påträffats döda och drygt 1000 utmattade har tagits om hand i försök att rehabilitera dem. För sillgrissla är motsvarande antal nästan 5500 döda och drygt 1300 omhändertagna. Bland de övriga arter som påträffats döda eller utmattade finns bland annat tordmule, tretåig mås, havssula, stormfågel och stormsvala.

 

Under senare år har liknande händelser inträffat vid flera tillfällen. Här i Sverige dog mängder av tordmular på stränderna för några år sedan, och många minns säkert även den fantastiska havsfågelhösten 1997, då glädjen över att se havsfåglar i aldrig tidigare skådade mängder grumlades av att många fåglar var i mycket dålig kondition.

 

Långvarigt hårt väder har sannolikt i alla tider drabbat havsfåglar som en kombination av att de tär på sina resurser samtidigt som de har svårt att söka föda. Men det verkar som om dessa tillfällen kommer tätare nu än tidigare. En teori är att ett något varmare hav fått viktiga arter i den marina näringskedjan att söka sig längre norrut i Atlanten, vilket skulle innebära att det finns mindre mat till havsfåglarna i deras traditionella övervintringsområden.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR