Nyheter

2014-11-18

Omtvistat omhändertagande av härfågel(5)

På denna bild ser man att härfågeln saknade flera armpennor i den högra vingen. Men skadan var inte ny, tvärtom hade den nog funnits en tid eftersom nya armpennor höll på att växa ut. Foto: Göran Johansson

 

Den härfågel som i tre veckors tid hållit till i Eldsberga i södra Halland blev i söndags infångad och fraktad till en rehabiliteringsanläggning i Skåne. Detta har väckt rejäl debatt i ett par olika grupper på Facebook. Fågeln hade förlorat flera armpennor och hade även en mindre skada på inre delen av vingen, men denna skada verkade inte bekomma den, utan fågeln flög till synes obehindrat och var dessutom bra på att hitta mat. På ena sidan står nu de som känner empati för fågeln och anser att den måste få vård, på den andra står de som hävdar att infångandet var helt onödigt och att naturen skulle fått ha sin gång.

 

Fågeln i fråga har varit mycket populär, inte minst bland fotografer. Anledningen är att den varit påfallande oskygg, helt orädd för människor. Det verkar snarare som att den attraherats av människor, särskilt om de suttit eller legat på marken. Då har det hänt att fågeln kommit ända fram. Den lär till och med klättrat över en person som låg utsträckt på marken. Detta beteende skulle kunna betyda att fågeln kommer från ett område som är glest befolkat och att den inte har någon tidigare erfarenhet av människor. Motsvarande oräddhet är välkänd hos flera nordligt häckande arter, exempelvis tallbit.

 

Härfåglar som dyker upp på hösten i Sverige har sannolikt ett annat ursprung än de som ses på våren. Under våren handlar det om så kallad förlängd flyttning från häckningsområden nere på europeiska kontinenten, och då ses flest härfåglar i södra Sverige. På hösten har fynden däremot en mera nordlig tyngdpunkt, vilket antyder att fåglarna snarare kommer österifrån än från söder. Härfågeln har ett vidsträckt utbredningsområde genom hela Eurasien, och de populationer som häckar i Centralasien är långflyttare. Det anses också betyda att risken för felnavigering ökar. I något fall har man även med säkerhet kunnat konstatera ett östligt ursprung hos en svensk höst-härfågel.

 

I fallet med Eldsberga-fågeln kan motsättningarna sammanfattas i hur besökarna upplevde fågelns skada. Var den allvarlig eller inte? De som hävdar att den inte var allvarlig pekar på att skadan funnits hos fågeln länge samt att nya vingpennor höll på att växa ut. De som menar att den måste få vård, anser att fågelns oräddhet visade att den inte var frisk. Hur som helst är den nu omhändertagen, men frågan är om detta kanske innebär att fågeln har hamnat ur askan i elden. Härfåglar lär nämligen vara mycket svåra att hålla i fångenskap. Ofta vägrar de helt enkelt att äta.

 

Den lagstiftning som finns säger att en privatperson får ta hand om en skadad fågel och hålla den i högst 48 timmar innan den måste lämnas vidare till en godkänd rehabiliteringsanläggning. Härfågeln hör dessutom till Statens vilt, och i dessa fall gäller särskild lagstiftning. Dessutom ska polisen kontaktas omedelbart. Sedan är det Naturvårdsverket som avgör fågelns vidare öden.

 

Som av en tillfällighet visar det sig att ett motsvarande fall rört upp känslorna i USA. Där har en privatperson fångat in och tagit hand om en kolibri som blivit kvar långt norr om det ordinarie övervintringsområdet. Fish & Wildlife Service (ungefär motsvarigheten till vårt Naturvårdsverk) har därför sett sig tvingat att gå ut med rekommendationer: ”Även om den som fångade in denna fågel agerade med de bästa intentioner, är det i fall som detta bäst att lämna fågeln i fred.” Man skriver också att ”Om du träffar på en skadad fågel, är det bäst att låta den vara eftersom de ofta återhämtar sig av egen kraft. Om du känner att du måste hjälpa, kontakta då först en licensierad rehabiliterare för hjälp. Var försiktig när du hanterar skadade fåglar.”

 

Den största organisationen för rehabilitering av vilda djur i Sverige är KFV, Katastrofhjälp Fåglar & Vilt. Det är också en av deras medlemmar som nu har hand om härfågeln. Magnus Edelius, som är ordförande i KFV riks, säger att KFV inte var inblandat i beslutet att ta hand om fågeln. Det gjordes av privatpersoner på eget initiativ. Han anser emellertid att det var rätt att ta hand om fågeln i detta fall. Men han säger samtidigt att det är ett mycket stort djurskyddsproblem att människor, i en form av missriktad empati, tar hand om fåglar och däggdjur helt i onödan.

 

(AW)

 

Tillägg 19 november: Den aktuella härfågeln dog sent på eftermiddagen 18 november hos KFV i Hässleholm. Det hjälpte alltså inte att fånga in den för vård, men vi kan heller inte säga att infångandet var en björntjänst. Fågeln är insänd till SVA för analys, och mera information om dess hälsotillstånd kommer framöver. 

Härfågeln flög till synes obehindrat och uppträdde oskyggt. Här verkar den ha retat upp sig på sin egen spegelbild i ett fönster. Foto: Göran Johansson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR