Nyheter

2014-11-21

Örnar fortsätter dö av blyförgiftning(2)

Blyförgiftning är den vanligaste dödsorsaken bland havsörnar som hittas döda i Finland. Av 90 döda örnar som påträffades åren 2003–2013 hade 27 dött av blyförgiftning. Foto: John Larsen

 

För några år sedan visade en svensk undersökning att blyförgiftning är en vanlig dödsorsak bland örnar. Nu visar en motsvarande finsk studie att problemet fortfarande är stort. När en arbetsgrupp bestående av det finska Livsmedelssäkerhetsverket Evira tillsammans med Naturhistoriska centralmuseet och WWF Finland åren 2003–2013 undersökte döda havsörnar som hittats på olika håll i landet, visade sig blyförgiftning vara den enskilt viktigaste dödsorsaken.

 

Sammanlagt undersöktes 90 havsörnar. Av dessa hade nästan en tredjedel, 27 individer, dött av blyförgiftning. Merparten av de blyförgiftade havsörnarna hittades på Åland och i sydvästra Finland. Örnarna får i sig bly när de sväljer bytesdjur i vars kött det finns rester av blykulor eller blyhagel. Bly kan störa livsfunktionerna även i låga halter, och bly i viltkött är skadligt även för människan, särskilt för barn.

 

Blyförgiftade havsörnar har svåra allmänna symptom, till exempel förlamning och andningssvårigheter. En fågel som inte kan flyga dör långsamt genom utmattning, men döden kan också vara snabb genom bland annat inflammation i lever och gallgångar. Det finns även starka misstankar att flera av de örnar som dödas av tåg eller kolliderar med kraftledningar är funktionellt nedsatta på grund av blyförgiftning.

 

– WWF Finlands havsörnsgrupp anser att såväl havsörnars som människors hälsa skulle skyddas om användningen av blyammunition upphörde, säger arbetsgruppens emeritusordförande Torsten Stjernberg.

 

Resultaten av den finska studien publicerades vid en vetenskaplig kongress med EWDA (European Wildlife Disease Association) i Edinburgh tidigare i höst. Studien ska nu utökas med ett mera omfattande material.

 

Källa: Pressmeddelande från Livsmedelssäkerhetsverket Evira

 

Ett förbud mot bly i jaktammunition var på gång i Sverige redan 2006, men det stoppades av den då nytillträdda alliansregeringen.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR