Nyheter

2015-02-16

Örnarna vann i Skorvdalen!(6)

Kungsörnsparet i Skorvdalen är det mest produktiva i den södra delen av svenska fjällkedjan. Bilden är från häckningen 2013. Foto: Bengt Warensjö

 

Idag kom Mark- och miljööverdomstolens utslag när det gäller Skorvdalen, det område i Härjedalen som varit föremål för planer på en stor skid- och turistanläggning. Domstolen säger nej till exploatering eftersom en sådan strider mot artskyddsförordningen: ”Mark- och miljödomstolen har bedömt att driften av den planerade anläggningen skulle utgöra ett avsiktligt störande av vilda fåglar och att verksamheten skulle skada fortplantningsområden och viloplatser i sådan grad att uppförande av anläggningen skulle stå i strid med 4 § första stycket 2 och 4 artskyddsförordningen (2007:845).”

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län gav tillstånd till projektet, men såväl BirdLife Sverige som Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen. Där blev utfallet till vår fördel, vilket i sin tur överklagades av exploatören. I vår inlaga till högsta instans (Mark- och Miljööverdomstolen) hävdade vi bland annat att begreppet ”tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse” inte är tillämpbart för dispens från artskyddsförordningen i detta fall. Dispensmöjligheten bör istället förbehållas fall där ett mycket påtagligt allmänintresse gör sig gällande mot naturvårds- och bevarandeintresset.

 

Vi pekade också på att de arbetstillfällen, som den nya anläggningen kan förväntas ge, måste beaktas i ljuset av minskad sysselsättning vid andra anläggningar. Av exploatörens redogörelser framgår att 20 procent av gästerna till den nya anläggningen förväntas tas från andra anläggningar inom Härjedalens kommun, vilket medför motsvarande sysselsättningsminskning vid dessa anläggningar. Ytterligare 60 procent tas från andra anläggningar i Sverige. Sist men inte minst poängterade vi att örnparet i Skorvdalen är det mest produktiva av de kungsörnspar som finns i Härjedalen. Exploatörens argument att kungsörnar finns på andra lokaler och att man därför kan spoliera Skorvdals-parets häckningsmiljö är inte förenligt med artskyddsförordningen.

 

– Mark- och Miljööverdomstolens dom är både glädjande och viktig för svensk naturvård. Domen innebär att artskyddsförordningen i fall som detta har den styrka som vi har hoppats att den ska ha, säger Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR