Nyheter

2011-09-30

Örnarna vann över Vattenfall även i miljööverdomstolen(2)

Kungsörn, Foto John Larsen.

Nyligen kom en intressant dom från miljööverdomstolen i ett vindkraftsmål. Det handlar om en planerad anläggning vid Hjuleberg utanför Falkenberg i Halland. I våras beslöt den lägre instansen, miljödomstolen, att sex verk i en större anläggning inte får byggas av hänsyn till att området är en av Hallands viktigaste övervintringsplatser för örnar. Detta överklagades av Vattenfall till mark- och miljööverdomstolen. Men nu meddelar den högsta instans att man inte beviljar något prövningstillstånd, vilket innebär att den tidigare domen står fast.
För att domar i miljödomstolen över huvud taget skall prövas i miljööverdomstolen krävs att det antingen
- skall finnas skäl att betvivla riktigheten i den tidigare domen,
- inte går att bedöma riktigheten utan ytterligare prövning,
- är av vikt för rättstillämpningen med ytterligare prövning eller
- det finns synnerliga skäl.
Men mark- och miljööverdomstolen kom alltså fram till att det inte finns några skäl att meddela prövningstillstånd. Detta är intressant, och det kan visa sig vara värdefullt för kommande fall av liknande slag. I miljödomstolen angavs nämligen artskyddsförordningen som skäl för domen. Miljödomstolen skrev:
"Sannolikt skulle det leda för långt att beteckna etablering av vindkraft som sådant avsiktligt handlande som utlöser förbuden enligt artskyddsförordningen. Emellertid måste andemeningen i artskyddsförordningen beaktas och gäller att det inte är visat annat än att vindkraftverk 1–6 med avsedd placering kan komma att förorsaka påtaglig skada för de fridlysta fåglarna och påverka deras bevarandestatus i ogynnsam riktning. Vid sådana förhållanden och ovan angivna bedömningar delar Mark- och miljödomstolen Miljöprövningsdelegationens bedömning att dessa vindkraftverk inte bör tillåtas."

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR