Nyheter

2012-07-05

Örnarna vann över Vattenfall – ingen vindkraft på Mästermyr!

Vår och höst rastar enorma flockar av vitkindade gäss på Mästermyr. Denna bild är tagen där Vattenfall hade planerat att bygga tio vindkraftverk, men detta projekt stoppas nu av Mark- och Miljööverdomstolen. Foto: Per Smitterberg

Det blir ingen vindkraft på Mästermyr på södra Gotland. Därmed vann ornitologerna, och inte minst fåglarna, en utdragen strid som pågått i flera år. I veckan kom ett utslag i Mark- och miljööverdomstolen som definitivt stoppar Vattenfalls planer på en stor vindkraftsanläggning. Domen kan inte överklagas.

– Det är fantastiskt och värt att fira, säger Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening (GOF). 

Tillsammans med två andra föreningar har GOF oförtrutet drivit denna fråga trots motgångar i alla tidigare instanser. Såväl Gotlands kommun, länsstyrelsen som Mark- och Miljödomstolen har tidigare sagt ja till anläggningen. Vattenfall hade dessutom även Energimyndigheten på sin sida. Men i högsta instans blev det alltså stopp, och det är intressant att läsa motiveringen till domen i Mark- och Miljööverdomstolen:

”Med hänsyn till Mästermyrs påtagliga betydelse som fågellokal och de risker för kungs- och havsörn som en etablering medför, finner Mark- och miljööverdomstolen att Vattenfall inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det inte heller möjligt att förena tillståndet med sådana villkor om försiktighetsåtgärder, t.ex. buffertzoner till boplatser, som innebär att lokaliseringen skulle kunna godtas. Det saknas därmed förutsättningar att meddela tillstånd till den sökta verksamheten.”

Det är alltså inte förenligt med svensk lagstiftning att bygga vindkraft i områden där det häckar kungsörn och/eller havsörn. I en tidigare dom, gällande ett ärende i norra Sverige, har Mark- och Miljööverdomstolen slagit fast att minsta avståndet mellan ett örnbo och ett vindkraftverk skall vara 2 km. 

Både kungsörn och havsörn häckar i området, och vid de studier som Vattenfall låtit göra har kungsörn setts vid nästan varje observationstillfälle och havsörn vid ungefär vartannat. Vår och höst jagar örnarna bland de stora mängder vitkindade gäss som rastar på och runt Mästermyr. Det handlar om upp till 30 000 individer samtidigt. Dessutom utgör Mästermyr en mycket viktig sträckled för fåglar som vår och höst genar över södra Gotland.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR