Nyheter

2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

Västerbottens och Ångermanlands ornitologiska föreningar har överklagat ett beslut om skyddsjakt på två vargar i Västerbottens län. Foto (i hägn): P-G Bentz/sturnus.se

 

I fredags överklagade de ornitologiska föreningarna i Ångermanland och Västerbotten ett beslut om skyddsjakt på två vargar som länsstyrelsen i Västerbotten fattat. Föreningarna begärde också omedelbar inhibition av länsstyrelsens beslut. De båda vargarna har etablerat sig i ett område som används av Vapsten och Vilhelmina norra samebyar, men området utgör endast en mindre del av de båda samebyarnas vinterbetesområde, vilket innebär att renskötseln har stora alternativa områden att tillgå.

 

Någon kanske undrar varför ornitologiska föreningar engagerar sig i vargfrågan. Vargar är ju inte fåglar utan däggdjur. Icke desto mindre är detta en fråga som både har betydelse för hur lagstiftningen kring natur- och djurliv används och för den biologiska mångfalden. Thomas Birkö, som tidigare varit styrelseledamot i SOF-BirdLife och även ordförande i både Ångermanlands Ornitologiska Förening och Kungsörn Sverige, utvecklar motiven:

 

– Jag tror vi måste säga ifrån när länsstyrelsen fattar beslut utan att veta vilken genetik vargarna har och inte följer det regelverk som vi är bundna till inom EU. Sedan är det onekligen så att ett vargpar är en av de mest gynnsamma faktorer för många fåglar genom följande faktorer:

• Vargarna lämnar mycket kadaver (utan blyammunition i sig) kvar i skogen som rovfåglar (örnar, vråkar, duvhök) m.fl. kan nyttja som födokälla. Året då vi hade ett vargpar i Junsele var ett uselt häckningsår för kungsörn i vårt län, men av de fyra örnpar som lyckades få fram ungar det året, hade tre sina revir inom vargparets revir. Naturbevakarna, som följde vargparet, såg ofta örnar lyfta från kadaver.

 • Vargen rensar upp bland svårare predatorer på fåglar som t.ex. rödräv, grävling mård och eventuellt också den vi fruktar mest och som kan vara på gång ner längs norrlandskusten, nämligen mårdhund.

 • Vargarna trycker ner älgstammen så att vi slipper de negativa effekter som vi ser av den sanslöst höga stam vi har idag. Den täta älgstammen leder till att vissa för fåglar gynnsamma lövträd, t.ex. rönn, aldrig blir storvuxna.

• Studien av de följder en vargetablering i Yellowstones nationalpark i USA visar att etableringen haft mycket gynnsam inverkan på både vegetationens utveckling och på klövvilt, rovfåglar och andra djurarter. Vargen påverkar hela landskapet till ett mer ursprungligt sådant. 

 

Så långt Thomas Birkö. Det är nu Förvaltningsrätten i Luleå som får ta ställning till överklagandet.

 

(AW)

 

 

Överklagandet finns här 

 

Förekomst av varg i ett område har stor betydelse för den övriga biologiska mångfalden. Mycket pekar på att kungsörnen lyckas bättre med sin häckning inom än utanför vargrevir. Kungsörnsunge. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR