Nyheter

2012-12-27

Örnmatning som ekoturism, nytt projekt i anslutning Färnebofjärdens nationalpark.(3)

Full fart vid örnmatningen, havsörnar och korpar den 26.12 från gömslet. Foto Hasse Andersson, Sandviken

Åtminstone havsörnsstammen har återhämtat sig efter giftkatastroferna i mitten på 1900-talet då arten nästan utrotades i Sverige. Återhämtningen kom bland annat till stånd genom att många entusiastiska fågelskådare matade örnarna med giftfritt kött under flera årtionden. Matningarna förkommer fortfarande på några platser och det finns en del oroväckande tecken på att havsörnar nu exponeras för nya miljögifter.

  

Inte bara fågelskådarna har glatt sig åt havsörnens återkomst utan även en intresserad allmänhet. Det har Föreningen för Fågelskydd och Naturvård vid nedre Dalälven tagit fasta på. En av initiativtagarna, Stig Holmstedt, berättar att ett av föreningens projekt är en nystartad örnmatning i ett fantastiskt vackert och ostört område invid Färnebofjärdens Nationalpark nära Gysinge. 

  

”Örnmatningen har flera syften men ett av dem är att fotografer och andra naturintresserade erbjuds att sitta i ett gömsle och få närkontakt med de stora fåglarna”, berättar Stig vidare. ”Gömslet är mycket gediget och har fem fotogluggar. Man sitter på bekväma kontorsstolar, gömslet har inbyggd toalett i särskilt utrymme, bra uppvärmning och ventilation samt två britsar. Jag vill betrakta det som ett ekoturismprojekt som kan öka intresset för örnar och skyddet av dem.”

 

"Som grädde på moset får både havs- och kungsörnar giftfri föda på matningsplatsen under vintern. Många av örnarna är dessutom ringmärkta och avläsningen av ringarna är en viktig del för att öka kunskapen om rörelsemönster, förekomst och överlevnad" tillägger Stig.

  

En provverksamhet under vintern 2012 visade att matningen kunde dra till sig uppemot 15 havsörnar och någon enstaka kungsörn och duvhök.

  

Satsningen har kunnat realiseras med hjälp av bidrag från Upplandsstiftelsen, Naturskyddsföreningen i Gävleborg, och Leader Nedre Dalälven (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt lån från ett antal privatpersoner. Genom att hyra ut gömslet hoppas föreningen kunna betala de årliga driftskostnaderna samt de lån som föreningen tagit upp till investeringarna. Paket med övernattning och middag erbjuds i samarbete med Östervåla Gästgiveri och Söderfors Herrgård. Enbart övernattning kan också ordnas i samarbete med Gysinge Vandrarhem. Initiativet är viktigt eftersom örnarna indirekt ger inkomster till lokalsamhället, örnarna blir värdefulla inte bara för oss fågelskådare utan övernattningarna ger inkomster till det lokala näringslivet. 

  

Föreningen för Fågelskydd och Naturvård vid nedre Dalälven bildades år 2010 av de naturvårdare och ornitologer som är mest aktiva med fågelinventeringar, fågelskydd och naturvård vid nedre Dalälven, särskilt Färnebofjärdens nationalpark med omgivningar. Föreningen erbjuder också tilläggsarrangemang i form av uggle-, hackspett- och lavskriketurer. Läs mer här på föreningens hemsida.

Anders Lundquist


 

Det rejäla gömslet och några av dem i föreningen som hjälpt till att genomföra projektet.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR