Nyheter

2013-10-18

Oron för kungsörnen verkar vara befogad(5)

Kungsörnsunge. Reviret i Härjedalen som nu hotas av exploatering är ett av de mest produktiva i södra delen av fjällkedjan. Foto: Anders Wirdheim

 

När regeringen presenterade sin nya rovdjursproposition i september väckte den nya referensnivån 150 par, som mått för gynnsam bevarandestatus, kritik. Från naturvårdshåll befarades att det kunde finnas en dold agenda bakom denna låga nivå. Nu visar det sig att dessa farhågor kanske inte saknar grund. I en inlaga till Mark- och miljödomstolen hänvisar en exploatör i Härjedalen till just denna nivå för att få exploatera ett område där det häckar kungsörn.

 

Så här skriver exploatören: ”Bolaget vill slutligen framhålla bedömningen som görs i regeringens proposition 2013:191, En hållbar rovdjurspolitik, i vilken slås fast att bevarandestatusen som Sverige är skyldig att iaktta, kan upprätthållas med en stam om 150 registrerade par. Bevarandestatusen är därmed inte hotad ens om reviret skulle skadas.”

 

Det tidigare målet för kungsörnen i Sverige har varit 600 häckande par. Därför väckte regeringens nya så kallade referensvärde på bara 150 par uppmärksamhet. Varför denna kraftiga minskning?

 

Det framgår inte av propositionen, men miljöministern hävdade senare att regeringen med detta mått avsåg antalet lyckade häckningar. Värdet ansågs vara ekvivalent med det tidigare målet eftersom det motsvarar ungefär 600 etablerade par.

 

Förklaringen till trots väcktes farhågor om att regeringen med det nya värdet ville hävda att kungsörnen med råge uppnått gynnsam bevarandestatus, något som skulle göra det lättare att lämna dispens från Artskyddsförordningen. Det finns förvisso ett starkt missnöje inom vindkraftsindustrin mot att förekomst av kungsörn stoppat flera stora vindkraftsanläggningar. I det nu aktuella fallet med en exploatering av Skorvdalen i Härjedalens kommun för en stor skidanläggning har länsstyrelsen beviljat dispens från Artskyddsförordningen.

 

Länsstyrelsens dispens-beslut överklagades av bland andra SOF, Kungsörn Sverige, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket till Mark- och miljödomstolen, och det är i en inlaga till domstolen som exploatören nu hänvisar till regeringens nya nivå. Även den konsult man anlitat (Enetjärn Natur AB) refererar till regeringens proposition, där det sägs att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus bör vara totalt 150 registrerade häckande par. Men något beslut finns inte om detta. Tvärtom kommer oppositionen att försöka fälla propositionen på denna punkt.

 

SOF och Kungsörn Sverige har bemött exploatörens inlaga. Det bör dessutom betonas att i åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen för kungsörn, som nyligen tagits fram på uppdrag av regeringen, sätts målet för kungsörnen betydligt högre än tidigare (1000–1500 par) för att garantera gynnsam bevarandestatus. Det är också oroande att såväl antalet lyckade häckningar som ungproduktionen hos kungsörnen har haft en negativ utveckling under 2000-talet.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR