Nyheter

2014-06-02

Ortolansparv – veckans fågel (3)

Cykla för ortolansparven mellan 6 och 12 juni – och skriv på namninsamlingen som ska sätta press på franska myndigheter att ta itu med den illegala jakten! Foto: Tomas Lundquist/N

Ortolansparven är dubbelt aktuell denna vecka. Dels inleds på fredag den så kallade Skådarhjälpen under måttot ”Cykla för ortolansparvarna”. Dels ansluter vi i BirdLife Sverige oss till en namninsamling som dragits igång och som syftar till att få franska myndigheter att kraftigt skärpa insatserna för att minska den illegala jakten på ortolansparv.

 

Ortolansparven är en fågel som en gång fanns häckande i lämpliga miljöer i nästan hela landet. Ännu i mitten av 1900-talet anger det stora bokverket Våra Fåglar i Norden att ”den finns från Skåne till Torne lappmark i Lappland, främst i de mellersta och norra delarna, där han emellertid är bunden till odlade bygder”. Idag är utbredningen mycket mera begränsad och arten har försvunnit från mycket stora delar av sitt forna utbredningsområde. Den saknas i princip som häckfågel i Götaland och är förhållandevis fåtalig även i Svealand. Där förekommer den lokalt från Närke i väster till Uppland i öster. Även i Norrland har ortolansparven minskat markant i antal, men idag är det i Västerbotten och Norrbotten som merparten av det svenska beståndet finns. Av landets cirka 6300 par häckar ungefär två tredjedelar i dessa båda län.

 

Den kraftiga tillbakagången hos ortolansparven är också orsaken till att BirdLife Sverige dragit igång ett särskilt projekt. Projektet har flera syften, bland annat att definiera artens krav och hoten mot den på häckningsplatserna, men även flyttvägarna ska kartläggas. Ännu ett syfte är naturligtvis att begränsa den jakt som fortfarande pågår i sydvästra Frankrike. Trots att arbetet bara pågått en kortare tid, har projektet redan avkastat en hel del intressanta resultat.

 

Med hjälp av så kallade ljusloggar vet vi att de svenska ortolansparvarna övervintrar i Västafrika, främst i ett område som innefattar Senegal, Mali och Guinea. När det gäller kraven på häckningsmiljön vet vi bland annat att ortolansparven vill ha tillgång till bar jord för sitt födosök. Precis som sånglärkan och flera andra jordbruksanknutna fågelarter har ortolansparven sannolikt missgynnats av en storskalig övergång från vårsådd till höstsådd. Likaså har den påverkats negativt av att jordbruksdriften antingen intensifierats eller lagts ner under de senaste decennierna.

 

Projektet fortsätter med flera ambitiösa satsningar. En sådan är att försöka utröna om ortolansparven påverkas negativt av att exponeras för bekämpningsmedel. Liksom sånglärkan är den nämligen en art som gärna placerar sitt bo ute i stråsäd. Mera om projektets nya grepp finns att läsa här: http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/nyheter/sofs-nyhetsarkiv-visaren/?item=art_art-s1%2F2741

 

Ett allvarligt problem för ortolansparven är också den jakt som pågår i departementet Les Landes i sydvästra Frankrike. Under flyttningen mot Västafrika stannar de flesta individerna i sydvästra Frankrike eller nordöstra Spanien för att lägga på sig fettförråd inför den fortsatta resan. Detta har i långa tider utnyttjats av jägare. I Frankrike har ortolansparv ett rykte som delikatess. Fåglarna fångas levande och göds kraftigt innan de dödas och tillagas. Den anses vara den småfågel som smakar särklassigt bäst, och trots att ortolansparven varit fredad länge, är den illegala jakten mycket omfattande.

 

I fjol skickade vi i BirdLife Sverige ett brev till den franske presidenten med krav på att krafttag måste tas mot den illegala jakten. Brevet försvann sannolikt i hanteringen. Den franska BirdLife-partnern LPO, som också jobbar intensivt för ortolansparven, känner inte till brevet, och det har inte fått någon uppmärksamhet i franska medier.

 

Men vi ger oss inte. Därför ansluter vi oss nu till en namninsamling via internet som Nils-Olof Jerling dragit igång. Vi uppmanar alla våra medlemmar och andra som läser detta att söka upp namninsamlingen och skriva på:

http://www.change.org/en-GB/petitions/segolène-royal-stop-hunting-ortolan-bunting?recruiter=62253106&utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_source=share_petition

  

Som alltid kostar aktivt fågelskydd också pengar. Därför är det mycket värdefullt att behållningen från Skådarhjälpens cykelrally i år går till BirdLife Sveriges ortolansparvprojekt. Det är Pär Lydmark i Göteborg som dragit igång det hela. Från början var Skådarhjälpen ett av många delprojekt som samlade pengar till Sveriges Radios Musikhjälpen, men nu har det hela utvecklats. Under perioden 6–12 juni anordnas ett artrally på cykel, där deltagarna förbinder sig att bidra med en slant vars storlek avgörs av hur många fågelarter man lyckas se under veckan. Läs mera om Skådarhjälpen här: http://www.skadarhjalpen.se

 

(AW)

Ortolansparvens förekomst under häckningstid i Sverige 2013. Så gott som samtliga prickar i Götaland gäller fåglar som sjöng under vårflyttningen. Karta hämtad från Artportalen/Svalan.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR