Nyheter

2012-06-07

Östersjöns alfåglar och svärtor på internationella rödlistan

Alfåglar. Foto John Larsen

Det är inte bara i tropikerna som läget förvärras för många fåglar. Det sker även hos oss, och nu har såväl alfågeln som svärtan i norra Europa hamnat på den internationella rödlistan. Orsaken är att båda arterna minskat mycket kraftigt under senare år.

 

Den internationella rödlistan presenteras av IUCN (Internationella naturvårdsunionen) och uppdateras vart fjärde år. Av den nya versionen för 2012 framgår att läget förvärrats för många fågelarter i tropikerna, t.ex. Afrikas gamar och Amazonas skogsfåglar. Men även för två europeiska änder har läget försämrats så mycket att de nu hamnat på den internationella rödlistan. Det gäller den i Östersjön övervintrande populationen av alfågel samt Europas och västra Asiens svärtor. Mer än en miljon alfåglar har försvunnit från Östersjön under de senaste 20 åren. Det innebär att den nu förs in på rödlistan som sårbar. För svärtan anses läget vara ännu mera allvarligt, och den listas nu som starkt hotad.

 

– Utvecklingen är skrämmande. Fåglarna som saknas har inte flyttat någon annanstans utan det handlar om verkliga populationskrascher. Tillbakagångens omfattning antyder att det skett allvarliga försämringar i dessa båda arters miljöer, säger Andy Simes från BirdLife International.

 

Det bör påpekas att den internationella och den nationella rödlistan är två olika saker med helt olika perspektiv. Vår svenska rödlista behandlar enbart de fågelarter som häckar i Sverige och hur det går för dessa. Därför finns inte alfågeln med på den svenska rödlistan eftersom den lilla nordsvenska populationen (1300 par) snarare har ökat än minskat under senare tid. Denna population flyttar från fjällsjöarna ut till Norska havet vintertid. Svärtan betraktas på den svenska rödlistan som nära hotad. Den svenska populationen har minskat markant under senare tid och består idag av ca 10000 par.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR