Nyheter

2012-08-17

Östra Asiens stränder i centrum för världens största fågelmässa

En enorm flock med kärrsnäppor lyfter från en tidvattensstrand i östra Kina. Foto: Tomas Lundquist

Idag, fredag 17 augusti, öppnar British Birdwatching Fair. Det är världens i särklass största mässa med inriktning på fåglar och fågelskådning och den pågår till och med söndag. Förra året besöktes mässan av drygt 22 000 personer, vilket resulterade i ett ekonomiskt överskott på 185 000 brittiska pund (nästan 2 miljoner svenska kronor). Pengarna användes den gången till ett antal olika naturvårdsprojekt i västra Afrika. I år går överskottet till arbete för att trygga kustområden i södra och östra Asien.

Östra Asiens kustområden är mycket betydelsefulla för ett stort antal långflyttande fåglar, inte minst vadare av olika slag. Men de hyser också några unika häckfåglar som sidenhäger, koreaskedstork och mingtärna. 

Idag är många av dessa ofta grunda stränder på väg att exploateras och ännu flera hotas på lite längre sikt. Orsaken är den snabba ekonomiska expansionen i länder som Kina och Sydkorea. Samtidigt innebär fattigdomen i andra asiatiska länder också ett allvarligt hot mot vissa arter. I framför allt Burma och Bangladesh utgör fångst av vadarfåglar ett tillskott till kosten i flera samhällen som huvudsakligen lever på fiske. Denna fångst har bl.a. visat sig drabba den akut hotade skedsnäppan som häckar på Tjuktjerhalvön i Arktis men som övervintrar bl.a. på Burmas stränder.

Förhoppningen är nu att årets överskott skall bli väl så stort som förra årets och att dessa pengar skall kunna användas i kampanjer för att skydda viktiga kustområden men också för att hjälpa fattiga fiskarsamhällen att finna alternativ till den icke hållbara fångsten av vadarfåglar.

Sedan starten 1989 har British Birdwatching Fair totalt samlat in nästan 30 miljoner kronor till olika fågelskyddsprojekt runt om i världen.


Anders Wirdheim

Skedsnäppor och rödhalsade snäppor rastande under vårflyttningen i östra Kina. Ett påtagligt hot mot skedsnäppan är fångst för konsumtion i bl.a. Burma. Foto: Tomas Lundquist
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR