Nyheter

2013-02-21

Ottenbys tångbankar allt viktigare för kärrsnäppor på våren(4)

En kärrsnäppa i sommardräkt är en mycket vacker fågel (även om just denna individ är fotograferad på sensommaren då dräkten börjat bli lite sliten). Foto: Ulrik Bruun

Kärrsnäppan hör till de arktiska vadare vars vårsträck normalt gått mycket snabbt förbi. Det har oftast varit i samband med oväder i slutet av maj som man kunnat se större flockar som rastat. Men på senare tid har mönstret ändrats, och möjligen har det med klimatförändringen att göra.

 

 

I en studie som publiceras i senaste numret av Ornis Svecica jämförs antalet rastande kärrsnäppor sedan 1977. Man har även undersökt hur länge kärrsnäpporna rastar och när under våren detta sker. Det generella mönstret är att antalet har ökat, liksom att fåglarna oftare stannar vid udden några dagar och att de anländer något tidigare än förr. Återfångster av snäppor som ringmärkts tidigare samma år visar att fåglarna lägger på sig fett under tiden de vistas vid Ottenby. De ökar i vikt med i genomsnitt 2,6 procent per dag, en viktökning som är hög när den jämförs med andra studier av samma slag.

 

Med dessa resultat som grund drar forskarna bakom studien, Johan Stedt och Åke Lindström, slutsatsen att Ottenbys tångbankar har blivit viktigare för den population kärrsnäppor som flyttar där förbi. Möjligen erbjuder tångbankarna ett allt rikare bord av bl.a. fluglarver. Anledning till detta skulle kunna vara att såväl temperaturen som mängden nederbörd ökat under maj månad sedan 1977. Ett varmare och blötare väder torde gynna utvecklingen av fluglarver.

 

Som flertalet andra arktiska vadare flyttar kärrsnäpporna i en eller två långa etapper upp till häckningsområdena på tundran. Tidigare har den sista rastplatsen inför slutetappen upp till Arktis främst legat i Vadehavet i södra Nordsjön. Men dessa nya data antyder alltså att en ny rastplats är på väg att utvecklas på sydligaste Öland. Det vore trevligt eftersom ett myller av kärrsnäppor i häckningsdräkt alltid är en stor upplevelse.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR