Nyheter

2014-10-08

Överlevnaden ökade när buruppfödda fåglar lärde sig frukta faror(5)

Hanne av hjälmhonungsfågel. Foto: Trent Browning/Bush Telegraph ABC

 

I Australien finns ett fågelsläkte som kallas Lichenostomus och som fått den svenska benämningen honungsfåglar. En art, den iögonfallande svartgula hjälmhonungsfågeln Lichenostomus melanops, är kritiskt hotad med ett mycket litet bestånd kvar i naturen. Därför har det sedan en längre tid bedrivits ett uppfödningsprogram för att stärka den vilda populationen. Men programmet har haft problem: Mer än varannan av de utsläppta fåglarna har kort därefter blivit slagen av en rovfågel.

 

De buruppfödda fåglarna verkade inte hysa någon fruktan för rovfåglar utan flög i vissa fall emot faran och blev slagen. Enligt Bronwyn McCulloch, som arbetar med hjämhonungsfåglar på Victoria’s Healesville Sanctury, var orsaken till problemen att de burhållna fåglarna inte fick den träning för att undvika predatorer som är en naturlig del i en uppväxt i det fria. Därför började man medvetet träna fåglarna att bli rädda när en rovfågel dök upp.

 

I en angränsande bur hölls en hök som påverkades att flyga mellan ett par olika sittplatser. Samtidigt som höken rörde sig, utsattes hjälmhonungsfågeln för störningar. Ett tygstycke skapade en plötslig mörk skugga över fågeln och skarpa varningsläten alstrades. Följden blev att fågeln blev rädd och dök ner i skydd där den höll sig dold en längre stund.

 

När de hjälmhonungsfåglar som tränats att bli rädda för predatorer släpptes ut i naturen, ökade överlevnaden från 40 till närmare 90 procent. Dessutom smittade de utplanterade fåglarnas reaktioner på rovfåglar av sig på vilda släktingar. Även de tog snabbt skydd när en fara dök upp.

 

– Vi tror att dessa sociala fåglar, som lever i flockar, lär sig av varandra. De individer som vi lärde att vara rädda för rovfåglar, lärde i sin tur sina artfränder, säger Bronwyn McCullock till Bush Telegraph vid ABC i Australien.

 

Mera om experimentet finns att läsa här: http://www.abc.net.au/radionational/programs/bushtelegraph/helmeted-honeyeater-learns-to-fear/5786144

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR