Nyheter

2015-01-26

Övervintrar allt längre norrut – veckans fågel (5)

Rödhake i snö – en allt vanligare syn i Sverige. Foto: Ulrik Bruun

 

Det dröjer ytterligare en tid innan rapporteringen från årets Vinterfåglar Inpå Knuten blir komplett. Resultatet så här långt är påfallande likt förra årets. Topplistan är identisk så när som på att grönfinken trillat ner ett pinnhål och skatan klättrat upp ett. Men ser vi lite längre ner i listan, finns det en art som sticker ut. Det är rödhaken som denna vinter kan påträffas längre norrut ännormalt.

 

Det handlar visserligen inte om några större mängder, och som sagt ingen framskjuten placering på topplistan. Preliminärt avancerar rödhaken från 28:e till 22:a plats, och det kan mycket väl bli ett nytt rekord i antal rapporterade rödhakar. Men det som är mest framträdande är att det redan ”i halvtid” rapporterats fler rödhakar än tidigare år från de flesta länen norr om södra Götaland. Antalen ser för övrigt ut att kunna bli högre än normalt även längst i söder.

 

Bakom det förhållandevis stora antalet rödhakar står naturligtvis det blida vintervädret. I södra halvan av landet har vintern varit ovanligt mild, och den följde dessutom på en ovanligt varm höst. Detta har inneburit att rödhakar som kanske inte varit i bästa form, och därmed saknat resurser att flytta iväg, kunnat överleva ända fram till nu. En kallare inledning på vintern hade förmodligen gått hårt fram med dessa individer.

 

Men vi ser också en ganska tydlig trend under de tio år vi räknat fåglar vid fågelmatningarna. Under dessa år har antalet övervintrande rödhakar ökat samtidigt som det blivit alltmera frekvent med rödhakar lite längre norrut i landet. Det bör kunna ses som ett svar på genomsnittligt mildare vintrar. Detta är i och för sig inget nytt. Redan i Svensk ringmärkningsatlas (utgiven 2008) kunde man visa att rödhaken förskjutit sitt vinterområde något norrut under perioden 1980–2003 jämfört med åren 1931–1979. Därefter har denna utveckling uppenbarligen fortsatt.

 

Det händer emellertid att vi får in rödhakerapporter där vi utan tvekan vågar hävda att rapportören tagit fel. Det är när någon rapporterar fem, sex eller till och med tio rödhakar från en och samma fågelmatning. En sådan rapport måste tyvärr räknas bort. Orsaken är att rödhaken är starkt revirhävdande vintertid. Den tillåter helt enkelt inga artfränder att visats i det område den utsett som sitt. Enda undantaget kan vara när man har mer än en matning i samma trädgård.

 

Själv har jag två fågelmatningar, en på var sida av huset. Var och en av dessa har en revirhävdande rödhake. Allt är frid och fröjd så länge de båda håller sig på "sina" platser, men från och till gör någon av dem en utflykt mot den andra matningen. Då smäller det direkt, och de båda fåglarna börjar slåss. Den osynliga revirgränsen går vid ett litet plank vid en av husknutarna. Där drabbar de båda samman gång på gång innan de återvänder till sina respektive områden.

 

Att rödhaken hävdar vinterrevir är också anledningen till att de sjunger tidigt på vintermorgnarna. Oftast hörs sången innan det blivit ljust, och med sången talar de om för andra rödhakar att "detta område är mitt". Det är en både märklig och härlig känsla att höra en porlade, silverklar rödhakesång en svart januarimorgon med minusgrader. Men även om vi kan njuta av sången, är det alltså hårda bud bakom framförandet. Det handlar om överlevnad för revirinnehavaren.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR