Nyheter

2015-12-11

Populär papegoja mycket illa ute

Grå jako. Foto (i djurpark): Dick Daniels/Wikimedia Commons

 

Den ofta illegala handeln med papegojor är på väg att utrota grå jako i dess naturliga utbredningsområde i Västafrika. I exempelvis Ghana har närmare 99 procent av beståndet försvunnit sedan 1992. Från att ha varit mycket vanlig i lämpliga biotoper, är arten numera mycket sällsynt i landet. Det framgår av en artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ibis. Vad värre är, verkar förhållandena var lika allvarliga i övriga Västafrika.

 

Grå jako är en av de allra populäraste fåglarna i hela burfågelhandeln. Mellan 1982 och 2001 beräknas handeln ha omfattat mer än en miljon exemplar av arten. En viktig orsak till dess popularitet är att den är mycket läraktig. En berömd grå jako som kallades för Alex och som levde i USA kunde över 100 ord och lärde sig även att skilja på både siffror och olika symboler.

 

– Vi visste att grå jakon minskat kraftigt de senaste decennierna, men vi kunde aldrig tro att tillbakagången var så här kraftig i Ghana, säger Nathaniel Annorbah en av författarna till artikeln.

– Minskningar på mer än 90 procent riskerar att bli katastrofal för denna arts överlevnad i Ghana.

 

För att få grepp om artens situation och handeln med den i Ghana kartlade Annorbah och hans kollegor dess historiska utbredning och inventerade Ghanas skogar under åren 2012 till 2014. Resultatet var alarmerande: Grå jakon har i det närmaste utraderats från Ghana. Arten hittades i endast tio av 42 inventerade områden med lämpliga biotoper. På rastplatser, där biologer räknade mellan 700 och 1200 grå jako för bara tio år sedan, fanns nu endast något tiotal. Sammantaget verkar Ghana ha förlorat mellan 90 och 99 procent av landets population av grå jako sedan 1992.

 

I studien ingick även intervjuer med 846 ghananer om deras syn på artens utveckling. Så gott samtliga ansåg att grå jakon minskat i antal under senare tid. Forskarna intervjuade även 26 fågelhandlare som bekräftade artens tillbakagång och sa att det är svårt att få tag i fåglar. Grå jakon är numera fredad i Ghana och handeln har varit förbjuden i två decennier. Men trots att det inte finns någon uppfödning av arten i fångenskap i landet fortsätter handeln.

 

– Under årtionden skeppades det ut grå jako från Afrika utan att någon brydde sig om effekterna, säger Nigel Collar från BirdLife International, medförfattare till artikeln.

– Nu har vi fått en skarp varning att denna art hotas lika allvarligt av handeln som många andra. 

 

Ulf Ottosson, som arbetar på A.P. Leventis ornitologiska forskningsinstitut i JOS i Nigeria, säger att grå jakon minskat kraftigt även i Nigeria och att förhållandena nog är lika allvarliga i hela utbredningsområdet. Han berättar att man tidigare såg flockar med hundratals dagligen men att man numera endast ser enstaka fåglar och högst varannan dag.

 

En sammanfattning av artikeln i Ibis finns här:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12332/abstract

 


 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR