Nyheter

2014-08-12

Positiv utveckling för många sjöfåglar(5)

Bläsanden har i sen tid börjat övervintra i sydligaste Sverige. I januari i år räknades ca 7000, främst i sydvästra Skåne. Foto: John Larsen

 

I dagarna kom årsrapporten från den svenska delen av de internationella sjöfågelräkningarna. Rapporten omfattar vinterhalvåret 2013/2014, framför allt de två inventeringar som genomförs i september och januari. Sammantaget kan sägas att dessa inventeringar visar på uppåtgående trender för de flesta sjöfåglar som rastar eller övervintrar här. Men det finns undantag. Två av dessa är alfågeln och ejdern.

 

De internationella sjöfågelinventeringarna har en lång historia i Sverige. Midvinterinventeringarna (januari) startade 1967 och har alltså pågått i 48 år. Septemberinventeringarna startade 1974, och i det fallet är strax dags för den 41:a räkningen (13–21 september i år). Det är med andra ord ett mycket digert material som samlats ihop under åren, och totalt har åtskilliga hundra fågelskådare deltagit i räkningarna.

 

När det gäller vinterräkningarna visar materialet mycket tydligt att vi befinner oss nära nordgränsen för många arters övervintringsområden. Under kalla vintrar är det betydligt färre fåglar som räknas än under milda perioder. Många arter visar också en tydligt uppåtgående kurva från slutet av 1980-talet och fram till 2010. Därefter kommer en kraftig nedgång på grund av de kalla vintrarna 2009/10 och 2010/11 följt av en ny tendens till uppgång. Några arter övervintrade i stort sett inte alls i Sverige före den långa perioden med milda vintrar som startade med vintern 1987/88. Till dessa hör exempelvis kricka och bläsand, men även arter som gräsand och gråhäger samt flera arter gäss har ökat markant som övervintrare.

 

När det gäller vinterräkningen är det självfallet i första hand ett mildare klimat som ligger bakom ökningen. Lika lätt är det inte att förklara varför många arter även har en uppåtgående trend under septemberräkningen. Då handlar det om fåglar som rastar här på sin väg från häckningsplatser i norra och nordöstra Europa till vinterkvarter i de västra och södra delarna av kontinenten. Icke desto mindre är trenderna i de flesta fall ökande.

 

Två arter som bryter mot detta mönster är alfågeln och ejdern. Alfågeln räknas i stort sett enbart vintertid och där ses i grova drag en halvering av antalet jämfört med 1970- och 1980-talen. Ejdern har gått kraftigt tillbaka i septemberräkningen men snarare ökat under midvintern. En förklaring till detta står att finna i Bohuslän där ejdern ökat som övervintrare. I det sammanhanget kan det nämnas att ejdern även under häckningstid har en kraftigt uppåtgående trend så nära som i Oslofjorden (medan den fortsätter att minska som häckfågel längs Sveriges kuster).

 

Att döma av de gåsräkningar som ingår, och som genomförs vid fyra tillfällen varje höst/vinter, kan vi nu ha sett toppen av såväl grågåsens som kanadagåsens expansioner. Båda arterna nådde toppar runt 2008 men har därefter minskat vid snart sagt alla räkningstillfällen. Ser vi kanske här samma mönster som hos många andra kraftigt expanderande fågelarter? En snabb uppgång följs av stagnation och därefter en minskning till lägre nivåer.

 

Författare till rapporten, tillika ansvarig för räkningarna under alla år, är Leif Nilsson. Den långa serien är också värd att uppmärksamma!

 

(AW)

 

Har både grågåsen och kanadagåsen nått sina toppar i den svenska förekomsten? De gåsräkningar som genomförs under höst och vinter tyder på detta. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR