Nyheter

2015-04-15

Positiva besked från regeringen om naturvård(6)

Naturen betyder mycket såväl för människor som den biologiska mångfalden. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Efter åtta magra år för svensk naturvård innebär regeringens så kallade vårbudget en förstärkning av medlen till skydd och skötsel av biologisk mångfald i skog, sötvatten och hav.

 

Totalt föreslår regeringen en budgetförstärkning med 430 miljoner kronor till svensk natur för innevarande år. I denna summa inkluderas även ökade anslag med 50 miljoner kr till myndigheter och arbete för en friskare miljö. Under mandatperioden kommer satsningarna på natur och havsmiljö att öka med sammanlagt 4,3 miljarder. I ett meddelande från Miljödepartementet förklaras satsningarna:

 

”I ett naturrikt land som Sverige är det lätt att ta våra skogar, fjäll och vatten för givna men skötsel och vård är en förutsättning för att dessa upplevelsevärden ska finnas kvar. I våra skogar finns nära 900 hotade arter. Livsmiljöer har förändrats så pass mycket att var tjugonde djur-, växt- och svampart riskerar att dö ut, exempelvis fjällräven som idag klassas som akut hotad.”

 

– Det är ett glädjande besked att regeringen satsar mer på att skydda natur och sköta redan befintliga reservat. Att det avsätts medel redan innevarande år och att detta ska följas upp med ytterligare tillskott under de kommande tre åren är positivt. Nu kan vi i vart fall öka takten i att uppfylla våra internationella åtaganden om skydd av land- och vattenmiljöer även om dessa mål ligger långt bort, säger Dennis Kraft, ordförande i SOF-BirdLife.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR