Nyheter

2012-05-30

Pressmeddelande från SOF: Sjöfågeldöden i Östersjön

Sverige bör starta en undersökning som förutsättningslöst arbetar med frågan om varför vissa fågelarter minskar så snabbt i antal i Östersjöområdet. Det säger Dennis Kraft, ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening, och fortsätter:

 

– Vi har mycket god kunskap om våra fåglar och vet vad vi talar om. Under de senaste åren har vi sett kraftiga nedgångar hos framför allt karaktärsfågeln ejdern men även hos andra änder som alfågel och svärta samt hos vissa vadarfåglar och måsfåglar.

 

– Därför anser vi att det måste startas en förutsättningslös undersökning som inte låser sig vid några av de teorier som förts fram. Dessa kan säkert ha viss betydelse, men de förklarar inte hela problemet, säger Dennis Kraft.

 

En av de teorier som finns är att brist på tiamin (B-vitamin) är orsak till fågeldöden, en annan är att det är havsörnsstammens ökning som gått ut över bland annat ejdern. Men det måste finnas även andra orsaker. Fåglarna minskar även i Östersjöns fortsättning Kattegatt, t.ex. på Tylön utanför Hallandskusten. Där har det aldrig konstaterats någon tiaminbrist* och där finns inga havsörnar. Ändå har ejderstammen minskat från drygt 800 par på 1990-talet till drygt 100 idag. Däremot har ornitologerna kunnat konstatera såväl mindre äggkullar (färre ägg per kull) som extremt dålig överlevnad hos de ungar som kläcks.

 

– Detta skulle kunna tyda på att det är tillgången på föda eller kvaliteten på födan som förämrats, men vi vet inte om det verkligen är så, säger Dennis Kraft.

 

Idag verkar det finnas en oenighet kring fågeldöden mellan olika forskargrupper och myndigheter. Denna beror till viss del på att forskarna hela tiden måste kämpa för nya forskningsmedel och därför försöker lyfta fram just sina resultat. Risken finns då alltid att vi fokuserar på en del som kanske senare inte visar sig vara det verkliga problemet.

 

– Vi måste hålla huvudet kallt och gå till botten med dessa frågor. Dels betyder fåglarna väldigt mycket i hela kust- och havsmiljön, dels kan det vi nu ser hos fåglarna vara något som på sikt kan få mycket större och allvarligare konsekvenser.

 

– Det ejderseminarium som skall hållas i augusti bör bli avstamp för en stor och bred undersökning om situationen för Östersjöns fåglar, säger Dennis Kraft.

 

 

* På Tylön har man sedan 1970 regelbundet inventerat fåglarna och även räknat sjuka eller döda fåglar. Det har aldrig påträffats några fåglar som visat tecken på tiaminbrist.

 

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) publicerade för en månad sedan boken "Fåglarna i Sverige – antal och förekomst" som ger en aktuell och detaljerad bild av den svenska fågelfaunan. SOF har också startat ett eget delprojekt som gäller en annan fågelart som minskat kraftigt i Östersjön – skräntärnan.

 

Anders Wirdheim, informationsansvarig, nås på tel. 070-513 75 76

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR