Nyheter

2014-05-27

Rapportera fåglar med häckningskriterier!(2)

Svartvit flugsnappare på väg in i en holk med mat i näbben – häckningskriterie 16 (föda åt ungar). Foto: Göran Johansson

 

Rapportsystemet Svalan i Artportalen har stora möjligheter att öka vårt kunnande om fåglarnas förekomst i landet. Ett område där landets fågelskådare skulle kunna ge väsentliga bidrag gäller fåglarnas förekomst i Norrland. Särskilt när det gäller häckningstid är vårt kunnande ofta begränsat. Därför vill vi uppmana alla som i sommar skådar fågel i Norrland att rapportera sina observationer med häckningskriterier i Svalan. Detta är angeläget även i andra delar av landet, men där är inte bristerna lika stora.

 

Ingen observation är egentligen för blygsam för att inte rapporteras. Det kan handla om en flugsnappare som hoppar in i en holk, en bofink med mat i näbben eller en varnande grönbena. Rapportera enligt den 20-gradiga skala som finns i Svalan. Med den skalan skulle ovan nämnda observationer få kriterierna 14 (flugsnappare), 16 (bofink) och 8 (grönbena). Om inte skalan syns under ”aktivitet” i ditt rapporteringsformulär loggar du in i Svalan och går till "personligt"-fliken och därefter till "rapp. inställningar". Vid ”visa häckningskriterier” väljer du "visa med siffror framför" och sparar den nya inställningen.

 

Under senare år, när vi arbetat med att försöka sätta siffror på de svenska fågelpopulationerna, har det blivit uppenbart att det faktiskt finns stora luckor i vårt gemensamma kunnande. Visst är fågelfaunans utbredning bättre känd än vad fallet är för många andra djurgrupper, men det finns likväl brister. Så hjälp till genom att rapportera med häckningskriterier i sommar!

 

Svalan är ett smidigt sätt att sköta en digital, personlig obsbok, men systemet har också stor potential att öka vårt kunnande – och därmed bland annat bidra till ett bättre fågelskyddsarbete.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR