Nyheter

2014-10-06

Rapportera Ljungpipare och Tofsvipor 11-12 oktober 2014(5)

Nu under hösten samlas både ljungpipare och tofsvipor i stora flockar och födosöker på åkrar. Foto: John Larsen

 

Helgen 11–12 oktober 2014 genomförs en gemensam räkning av ljungpipare och tofsvipor över stora delar av Europa. Räkningarna utförs i regi av Wader Study Group, en världsomspännande sammanslutning för forskare och amatörer intresserade av vadare. Räkningarna samordnas från England och undertecknad fungerar som svensk koordinator.

 

För ljungpiparens del är målet med räkningen att uppskatta storleken på den västpalearktiska populationen, att se hur fåglarna fördelar sig geografiskt längs flyttningsvägen, samt att jämföra med tidigare inventeringar utförda 1993, 2003 och 2008. Genom sistnämnda jämförelse ges också möjlighet till en uppskattning av den storskaliga trenden för arten i hela Västpalearktis under de senaste årtiondena.

 

För Sveriges del ges nu en möjlighet till jämförelser med resultat från 2003 och 2008 (ingen inventering genomfördes i Sverige 1993). 2003 inräknades ca 100 000 fåglar, 2008 ca 140 000 fåglar, främst i landets södra delar. Huvuddelen av dessa, 80-90 %, inräknades i Skåne, men högre antal noterades även på Öland och Gotland. Mindre antal noterades spritt över hela Göta- och Svealand.

 

Tofsvipan förekommer under hösten i samma miljöer som ljungpiparen och tanken här är att det är lika bra att passa på att räkna dessa samtidigt som man räknar ljungpipare, samt givetvis att kunna göra jämförelser med tidigare inventeringar. Tofsvipan ingick även vid den senaste större räkningen 2008 och då rapporterades över 50 000 tofsvipor spridda över hela Göta- och Svealand.

 

Förhoppningen är att Sveriges ornitologer helgen 11-12 oktober ska hålla ett extra öga öppet efter ljungpipare och tofsvipor. Någon detaljerad inventering kommer inte att anordnas för landet som helhet utan upplägget kommer vara spontanrapportering i kombination med mer detaljerad inventering i de delar som brukar vara av störst betydelse. Eftersom ljungpipare gärna vistas på jordbruksmark vore det toppen ifall intresserade fågelskådare kunde besöka sådana områden och då särskilt platser där ljungpipare ofta ses. En kort presentation av resultaten kommer senare att publiceras på hemsidan.

 

Rapporter om ljungpipare och tofsvipor de aktuella dagarna och veckan före resp. efter kan med fördel rapporteras via ”Svalan”, men naturligtvis även direkt till mig via e-post eller vanlig post. Rapportera följande: antal fåglar, lokal (så detaljerat som möjligt), datum, klockslag samt huruvida flocken rastade eller sträckte. Ser du flera flockar inom ett begränsat område kan dessa med fördel rapporteras som separata flockar.

 

Martin Green

Ekologihuset

223 62 Lund

martin.green@biol.lu.se

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR