Nyheter

2013-07-30

Raserad backsvalekoloni kan leda till åtal(4)

Backsvala. Foto: John Larsen

Nu ska miljöåklagare utreda om det var ett artskyddsbrott när delar av en backsvalekoloni i Västernorrlands län grävdes bort. Länsstyrelsen har besökt grustäkten i fråga och kommit fram till att det kan handla om ett brott.

 

 

Backsvalan är rödlistad i Sverige och har gått mycket kraftigt tillbaka under senare årtionden. Dagens bestånd är bara en tredjedel så stort som 1970-talets. Därför är det viktigt att dess bokolonier bevaras intakta. Dessutom är fåglarnas häckningsplatser skyddade under häckningstid. Trots det händer det nästan varje sommar att aktiva bon helt enkelt grävs bort i grustag.

 

Ursprungligen häckade backsvalor i naturliga sandbrinkar som exempelvis nipor längs älvar eller vinderoderade sanddyner. De senaste hundra åren har dock grustag varit den vanligaste typen av häckningsplats i vårt land. Nu läggs många gamla grustag igen och brinkarna släntas av, ofta av säkerhetsskäl. Det innebär att backsvalorna förlorar sina häckningsplatser, något som kan vara en av orsakerna till artens kraftiga minskning i Sverige.

 

På Brittiska öarna är det idag ganska vanligt med konstgjorda backsvalekolonier, t.ex. i anslutning till anlagda våtmarker. I Sverige är denna metod att bevara backsvalan ännu i sin linda. Läs och se mera om det aktuella fallet i Västernorrland här:

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/hackningsplats-forstord

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR