Nyheter

2015-02-06

Råttgift allvarligt problem för vilda rovdjur och rovfåglar(5)

Tornfalk är en av de fåglar som finns i farozonen när det gäller sekundär förgiftning av råttgift. Den födosöker ofta på ogräsmarker i industriområden, och har det då använts råttgift inomhus, går det knappast att undvika att förgiftade möss eller råttor söker sig ut ur byggnaderna. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

En ny dansk undersökning visar att användningen av råttgift är ett problem för vilda rovdjur. I en stor studie av mindre rovdäggdjur, bland annat stenmård och iller, konstateras att 98 procent av mårdarna och 95 procent av illrarna hade påverkan av råttgift i sina kroppar. Rovdjuren får i sig giftet när de tar förgiftade möss och råttor. Undersökningen har inte omfattat fåglar, men rimligtvis är påverkan betydande även hos ugglor och rovfåglar.

 

För drygt två år sedan (2012) förbjöds användning av råttgift ute i den danska naturen. Fram till dess hade användningen varit ganska omfattande, bland annat i samband med skogsplantering och vid julgransodlingar. Trots detta har inte giftbelastningen på stenmårdar och illrar minskat. För stenmården konstateras istället en viss ökning jämfört med tiden före förbudet. I flera av de undersökta rovdjuren var gifthalterna dödligt höga.

 

Råttgiftet innehåller ämnen som är antikoagulerande. En gnagare som äter av giftet dör inte omedelbart utan det kan dröja timmar eller dagar innan djuret dör, oftast av inre blödningar. Det innebär också att en mus eller en råtta, som förgiftats inomhus, kan röra sig ganska långt ut i naturen innan den dör. Om den då blir tagen av exempelvis en stenmård, kommer även rovdjuret att få i sig giftet.

 

Morten Elmeros på Institut for Bioscience på Århus Universitet, en av forskarna bakom studien, säger att det finns en konflikt mellan att hålla byggnader fria från gnagare och att förhindra giftspridning till naturen. Därför bör man sträva efter att minska bruket av gifter eller helt upphöra att använda dem. Ökade insatser för att förebygga mus- och råttproblem är också önskvärda. Dyker det ändå upp gnagare, bör man använda fällor istället för den enkla lösningen att sprida gift.

 

Användningen av råttgift har ökat i Danmark och utvecklingen uppges var densamma i Sverige. Denna nya danska studien gäller enbart påverkan på fyrfota rovdjur, men vid tidigare danska undersökningar har man även kunnat påvisa påverkan på vissa rovfåglar och ugglor.

 

(AW)

 

Den nya studien kan laddas ner här:

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2015/feb/spredning-af-antikoagulante-rodenticider-med-mus-og-eksponeringsrisiko-for-rovdyr

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR