Nyheter

2011-06-27

Råttgift hot mot rovfåglar och ugglor(1)

Berguvar som jagar råttor vid soptippar och på industriområden löper stor risk att bli förgiftade av råttgift. Det visar en ny dansk undersökning. Foto: P-G Bentz

En undersökning som genomförts av Danmarks Miljøundersøgelser vid Århus Universitet visar att bruk av råttgift kan vara ett allvarligt hot mot rovfåglar och ugglor. Anledningen är att giftet som dödar gnagarna är verksamt även i senare led – dvs. om och när den döende gnagaren blir tagen av ett rovdjur.
De flesta medel som används mot råttor och andra gnagare är antikoagulerande. Det innebär att blodet tunnas ut och inte koagulerar. Gnagare som ätit av giftet dör i regel inom några dagar, men giftet lagras upp i fettvävnad och bryts ner långsamt. Det innebär att även rovfåglar, ugglor och små rovdäggdjur löper risk att förgiftas.
Att sådan sekundärförgiftning kan vara dödlig är väl dokumenterat. Den danska undersökningen visar nu att detta kan vara en betydande anledning till ökad dödlighet bland exempelvis tornugglor, berguvar, röda glador liksom hos små rovdäggdjur som vessla och hermelin.
Bruket av råttgift är mera utbrett i Danmark än i Sverige. Fram till nu har det varit ganska vanligt att man använt dessa medel även i frilandsodlingar, men detta blir förbjudet från och med kommande årsskifte. Användningen lär dock fortsätta i samma omfattning som idag i trädgårdar, runt byggnader och av saneringsföretag.
Även i Sverige är användningen av råttgift omfattande på soptippar och vid vissa industrier. Eftersom många berguvar som lever nära samhällen födosöker i just dessa miljöer, löper de stor risk att förgiftas av råttgift. Möjligen kan också råttgift vara en av orsakerna till den tillbakagång som rapporterats för berguven på många håll under senare tid.
Anders Wirdheim

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR