Nyheter

2014-11-18

Råttgift hot mot rovfåglar och ugglor(2)

Berguven är en av de fåglar som kan drabbas av sekundärförgiftning på grund av råttgift. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Danmarks BirdLife-partner Dansk Ornitologisk Forening vänder sig med skärpa mot att danska myndigheter vill tillåta bruk av råttgift ute i naturen. Det är på Lolland där kommunledningen ämnar bekämpa råttor längs 110 km diken under vintern fram till mars månad nästa år. Giftet som ska användas är mycket effektivt och verksamt även i senare led. Det innebär att rovfåglar och ugglor som tar förgiftade gnagare också riskerar att drabbas.

 

Det handlar om råttgiftet Racumin Pasta som marknadsförs av kemikoncernen Bayer. Dess verksamma beståndsdel kallas Coumatteralyl 0,0375%. Detta medel verkar antikoagulerande, vilket innebär att djur som får i sig giftet, dör av inre blödningar. Men det kan ta upp till åtta dagar innan en gnagare som ätit giftet dör. Giftet ska placeras i öppna metallbehållare, som råttor och möss ska lockas in i. Problemet är att gnagarna alltså inte dör direkt utan att de kommer att lämna giftstationen och springa omkring i landskapet. Där blir de även till lätta byten för rovdjur, rovfåglar och ugglor.

 

Tillverkaren Bayer påpekar i säkerhetsföreskrifterna för medlet, att det finns fara för sekundär förgiftning av just rovfåglar, ugglor och fyrfota rovdjur. Därför ska döda gnagare eftersökas och om möjligt samlas in och destrueras både morgon och kväll. I Kanada har det visats att råttgift, av samma typ som det Lollands kommun vill använda, har lett till dödsfall bland ugglor. Som en följd av detta har de kanadensiska myndigheterna nu förbjudit användning av råttgift på öppet land.

 

Från det att Racumin Pasta godkändes i Danmark 2001 har det varit tillåtet att använda medlet även ute i naturen fram till 2013. Den danska Miljøstyrelsen behandlar för närvarande en ny ansökan gällande medlet. Denna behandling är inte klar, men det lär luta åt ett förbud mot användning på öppet land. Skulle det bli så, kommer Lollands kommun att söka dispens.

 

Enligt ansvariga i Lollands kommun är råttproblemen ”så massiva att vi är tvingade att göra något drastiskt”. Man säger sig också vara medveten om riskerna för sekundär förgiftning av rovfåglar, ugglor och rovdjur. Därför måste bolaget som ska sköta bekämpningen regelbundet patrullera områdena där giftet läggs ut för att samla in döda och döende råttor.

 

En månad efter det att giftbehållarna samlats in till våren, ska det sättas upp så kallade ”örnstolpar” i områdena. Det är stolpar som bland annat ormvråkar och tornfalkar kan spana från när de är på gnagarjakt.

 

Här i Sverige har det spekulerats i om användning av råttgift kan ha påverkat i första hand berguvens beståndsutveckling. Efter en stadig expansion under 1900-talets senare del, har det svenska uv-beståndet gått tillbaka under 2000-talet, från cirka 600 revir åren 1998–99 till knappt 400 under 2009. Eftersom många uvar är urbana och födosöker på soptippar, industriområden och liknande platser, ligger det nära till hands att misstänka att de kan bli sekundärförgiftade via de råttor och andra gnagare de tar.

 

(AW)

Bruna råttor har blivit ett stort problem på den danska ön Lolland, och nu vill myndigheterna använda råttgift ute i naturen. Foto: Niklas Aronsson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR