Nyheter

2013-12-02

Regeringen ändrar sig om kungsörnen(5)

Ung kungsörn. Foto: Thor Østbye

 

På torsdag, 5 december, ska riksdagen debattera regeringens rovdjursproposition, men sannolikt blir det ingen omröstning förrän den 10 december. Inför debatt och beslut har regeringen gjort några förändringar när det gäller kungsörn. Efter den våg av kritik som propositionen fått, har regeringen nu tydligt markerat att man inte har för avsikt att införa licensjakt på kungsörn och att det så kallade referensvärdet på 150 par ska uttolkas som en miniminivå gällande gynnsam bevarandestatus.

 

– Vi har förtydligat att det inte är meningen att införa jakt på kungsörn, och att 150 konstaterat häckande par är den nedre gränsen för gynnsam bevarandestatus, säger Bengt-Anders Johansson, moderat och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, till Svensk Jakt.

 

Detta besked innebär också att det måste anses synnerligen tveksamt om kungsörnen verkligen uppnått gynnsam bevarandestatus, vilket regeringen hävdat. Sedan år 2000 har antalet lyckade häckningar varit färre än 150 under hälften av åren. Trenden har också varit att häckningsframgången minskat hos de svenska kungsörnarna. Tydligast är denna minskning i norra halvan av landet. 

 

För att kompensera dödlighet hos äldre fåglar krävs en genomsnittlig reproduktion på minst 0,5 ungar per häckande par. Fyra av de fem senaste åren har reproduktionen varit lägre än så.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR