Nyheter

2013-09-12

Regeringen öppnar för jakt på kungsörn?(4)

Det mesta tyder på att regeringen nu öppnar för jakt på kungsörn. Den nya politiken är svårtolkad i detta avseende, men innebär bland annat att de regionala viltförvaltningsråden ska få mera att säga till om. Foto: Per Smitterberg

Det kan bli både licensjakt och skyddsjakt på kungsörn efter årsskiftet. På annat sätt kan man knappast tolka regeringens förslag till en ny rovdjurspolitik. I det förslag som ska lämnas till riksdagen finns summor angivna för de fem stora rovdjuren. För varg handlar det exempelvis om 170–270 djur och för järv om 500–600 djur. För kungsörn anges inget intervall utan där säger regeringen 150 par.

 

 

Frågan är dock hur detta ska tolkas? Redan mindre än en timma efter presentationen finns olika tolkningar. Svenska Jägareförbundet anser att beslutet innebär att vargstammen bör ligga inom intervallet 170–270 djur (vilket inom parentes sagt kommer att innebära en omfattande jakt framöver). På samma sätt tolkar både Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen förslaget.

 

Miljöminister Lena Ek sa däremot vid allmänhetens frågestund kort efter presentationen att regeringen inte sätter något tak för populationerna. Hon sa vidare att det samlade rovdjurstrycket inom ett visst område ska vara avgörande för om det ska förekomma jakt på rovdjur. Detta väcker farhågor för att regeringen nu öppnar för jakt även på kungsörn.

 

När det gäller kungsörnen har den länge varit en strikt fredad art i landet även om det förekommit tämligen omfattande tjuvjakt i vissa delar. Kommer kungsörnen även framöver att vara fredad eller innebär den nya politiken att det exempelvis i renbeteslandet, med goda stammar av björn och järv, blir möjligt att jaga kungsörn? Detta är förvisso något som landets renskötande samer länge har krävt eftersom man anser att kungsörnen tar en betydande mängd renkalvar.

 

Vid presskonferensen sa Lena Ek även att rovdjursförvaltningen i högre grad än idag ska ske på länsstyrelsenivå (via Viltförvaltningsdelegationerna). Hon sa också att det ska införas en toleransnivå för rennäringen på maximalt 10 procent. Större än så får inte dödligheten orsakad av rovdjur vara. 

 

Regeringens förslag, så som det presenterades idag, väcker betydligt fler frågor än det ger svar. Jägareförbundet ställer sig positivt till förslaget medan Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen är mycket kritiska. Från SOF:s sida kan vi definitivt inte acceptera någon form av jakt på kungsörn. Den svenska stammen har dessutom problem med sviktande föryngring i såväl Svealand som Norrland.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR