Nyheter

2013-12-06

Regeringen talar emot sig själv när det gäller kungsörnen(5)

Kungsörnsunge. Referensvärdet på 150 lyckade häckningar om året får inte underskridas enligt regeringen. Men faktum är att det gjort det hälften av åren sedan millennieskiftet, bland annat i år. Ändå hävdar regeringen att kungsörnen har "gynnsam bevarandestatus". Foto: Anders Wirdheim

 

Gårdagskvällens debatt om regeringens rovdjursproposition innebar inte några egentliga nyheter. Tvärtom befästes de åsiktsskillnader som finns och som varit kända sedan propositionen presenterades i september. Den stora skiljelinjen gick när det gäller vem som ska avgöra vad som betraktas som gynnsam bevarandestatus. Regeringen vill att politikerna i riksdagens majoritet ska ta beslutet, oppositionen att forskare via Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska göra det. Men på en punkt fick vi lite mera klarhet igår kväll. Det gäller kungsörnen och just begreppet gynnsam bevarandestatus. I det fallet talar regeringen emot sig själv, och det ska bli intressant att höra hur man kommer ur den klämma man försatt sig i.

 

I rovdjurspropositionen infördes ett helt nytt begrepp gällande kungsörnens numerär i vårt land. Det talas om ett referensvärde på 150 par. I propositionen förklaras inte detta närmare, vilket ledde till stort ståhej eftersom det tidigare målet var 600 par. Ville regeringen verkligen skjuta bort 75 procent av kungsörnarna? Miljöminister Lena Ek tvingades snabbt ut på banan för att förklara att man med begreppet avsåg lyckade häckningar. Detta har sedan förtydligats i ett utskottsbetänkande som bifogas propositionen, och detta betänkande gjorde folkpartisten Anita Brodén mycket nöjd igår:

 

– Det starka skyddet av kungsörnen består. Utskottet säger att värdet avser lyckade häckningar, sa Anita Brodén och lade till att referensvärdet ska ses som ett golv som inte får underskridas.

 

Det är här som det blir knepigt för regeringen. Man säger nämligen på andra håll i propositionen, och det upprepades i riksdagen flera gånger igår kväll, att alla de fem stora rovdjuren nu uppnått gynnsam bevarandestatus. Alltså även kungsörnen.

 

Men hur ser det då ut för kungsörnen i Sverige? Jo, under de 14 år som gått efter millennieskiftet har antalet lyckade häckningar underskridit 150 under hälften av åren, bland annat i år, 2010 och 2009. Om vi nu räknar så som regeringen gör, måste det innebära att kungsörnen inte kan anses ha gynnsam bevarandestatus! Det som inte får hända har ju hänt: Golvet har underskridits, dessutom inte bara en gång utan flera gånger. Vad ska regeringen göra åt det? Och ämnar man nu revidera läget för kungsörnen?

 

Till detta ska läggas att reproduktionen försämrats under senare år, särskilt i norr. Sedan 2009 har den under fyra av de fem åren varit lägre än vad forskarna anser vara tillräckligt för att motverka dödligheten.

 

Mot slutet av gårdagens debatt ifrågasatte Josef Fransson (SD) om det finns något annat skäl än påverkan på tamdjur som är orsaken till att kungsörnen lyfts in i propositionen. Han undrade om det är vindkraften som ligger bakom och hänvisade till ett nyhetsblad som vindkraftsamordnaren på Gotland, Lars Thomson, skickat ut. I detta blad sägs det:

 

”Agerandet för att lösa frågeställningarna kring den i lagtolkningen så förstorade konflikten mellan vindkraft och fåglar pågår på flera plan. Dels är trycket mot Miljödepartementet fortsatt stort från hela branschen, där Svensk Vindenergi planerar ett arbetsseminarium kring frågan i höst. Dels så har vi på Gotland startat upp en AG Örn, som är en arbetsgrupp med myndighetsföreträdare på Gotland.”

 

– Har ni fört in kungsörnen i proppen som en eftergift till vindkraftsbranschen, undrade Josef Fransson.

 

Svaret från centerpartiets Roger Tiefensee var att kungsörnen finns med i proppen för att den även tidigare ingått i den statliga rovdjurspolitiken. En något märklig förklaring kan tyckas eftersom det visat sig att kungsörnen inte utgör något egentligt problem när det gäller tamdjur.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR