Nyheter

2013-09-21

Rekord nära för brun glada i Falsterbo(4)

Ung brun glada över Falsterbo. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Den 19 september räknades inte mindre än tolv utsträckande bruna glador i Falsterbo. Det är det högsta dagsantalet hittills, och mycket talar för att 2013 blir ett rekordår även totalt sett. Hittills har 40 bruna glador sträckt ut och igår (20 sep) vände en fågel över Nabben och återvände in över land. Det förra rekordåret, 2011, noterades totalt 41 individer. Det tidigare dagsrekordet var från 13 september förra året, då tio bruna glador sträckte ut.

 

 

Brun glada verkar nu ha etablerat sig som svensk häckfågel. Dels finns en mindre population i Norrbotten och Västerbotten, dels häckar enstaka par i södra Sverige. Ursprunget för de fåglar som ses i Falsterbo är dock omöjligt att avgöra, men det är möjligt att de nordsvenska fåglarna inte väljer vägen förbi Falsterbo utan sträcker söderut genom Finland. De har nämligen invandrat till Norrbotten från Finland.

 

Att rovfåglar som är beroende av termik både kan vara känsliga för öppet hav och mycket ”traditionsbundna” gav Andrea Corso från Italien ett exempel på under Falsterbo Bird Show. Hans föredrag handlade om rovfågelflyttningen vid Messinasundet mellan Italien och Sicilien. Där ses bara några få ormörnar varje år trots att arten häckar i en stor del av Italien och är flyttfågel. I stället väljer de italienska ormörnarna att flyga den långa omvägen genom södra Frankrike och Spanien innan de passerar Medelhavet över Gibraltarsund. Detta gäller även de ormörnar som häckar i sydligaste Italien.

 

Vi vet inte om de nordsvenska bruna gladorna är lika traditionsbundna. De senaste bedömningarna anger att vi har runt åtta par i Norrbotten och två par i Västerbotten. Trots detta ses endast ytterst få individer på sträcklokaler längre söderut längs Norrlands kust. Det skulle kunna innebära att de nordliga individerna flyttar via Finland. Samtidigt är det sannolikt så att en del av de fåglar som ses i Falsterbo har sitt ursprung längre österut. Precis som när det gäller bl.a. skrikörnar sker det sannolikt ett inflöde från öster under sommar eller tidig höst. Hur dessa fåglar når Sverige är dåligt känt.

 

Hur det än förhåller sig med de bruna gladornas flyttningsvägar, kan vi nu konstatera att arten är en regelbunden svensk häckfågel och att beståndet ser ut att vara växande. Diagrammet över sträcksummorna i Falsterbo talar sitt tydliga språk.

 

(AW)

Antalet bruna glador som räknats när de sträckt ut från Falsterbo från 1974 fram till i år. Källa: Falsterbo Fågelstation
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR