Nyheter

2014-03-23

Rekordstort inflöde av ”BK” i sydost(2)

Lördagen 22 mars 2014 lär gå till historien vad gäller inflöde av brandkronad kungsfågel i Sverige. Foto: John Larsen

 

Den senaste tiden har det setts ovanligt många brandkronade kungsfåglar, eller ”BK” som den för enkelhetens skull brukar kallas bland fågelskådare. Det är framför allt sydöstra Sverige som fått ta del av inflödet. Bland annat fanns inte mindre än fem individer i en och samma lilla dunge på Öland igår. Förutom Öland har även Blekinge, Skåne och Gotland fått sin beskärda del, och totalt sågs det uppemot 50 individer i sydöstra Sverige lördagen 22 mars. Däremot har de brandkronade kungsfåglarna hittills lyst med sin frånvaro längs Hallandskusten, som brukar kunna bjuda på några stycken under våren.

 

Den enda BK:n som setts i Halland i år, hittades i inlandet nära gränsen mot Västergötland, där det för övrigt också gjordes ett fynd under veckan som gick. Som längst norrut har en individ setts i Närke, även den under veckan som gick. Det var Närkes tredje fynd av denna Sveriges näst minsta fågel. De brandkronade kungsfåglar som genom åren ringmärkts på svenska fågelstationer har i genomsnitt visat sig väga något mera än våra vanliga kungsfåglar.

 

Den brandkronade kungsfågeln är numera etablerad som svensk häckfågel. Den häckar regelbundet i såväl Skåne som Halland sedan ett tiotal år, och sannolikt finns några par även i andra sydsvenska landskap. Tillfälliga häckningar har genomförts lite längre norrut i landet, bland annat i Slottsskogen i Göteborg för några år sedan.

 

Arten är uppenbart på expansion och anses tillhöra de europeiska fåglar som gynnas av ett varmare klimat. Något märkligt är den fortfarande fåtalig som häckfågel i Danmark, men även där har den expanderat något.

 

(AW)

 

Inflödet har fortsatt idag söndag med bland annat tio individer på Lindö udde i Blekinge och åtta vid Kåseberga i sydöstra Skåne. Även västkusten har fått en liten del med fynd på Nidingen och i Varberg. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR