Nyheter

2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

Alfågelns viktigaste övervintringsområden i Östersjön finns i anslutning till de grundare områdena vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Foto: John Larsen
Regeringen föreslår att fyra områden på sammanlagt 1,3 miljoner hektar skyddas som marint Natura 2000-område. Det gäller bland annat Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som med sina en miljon hektar därmed är det största område som Sverige har föreslagit som Natura 2000-område.
 
– Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, säger miljöminister Karolina Skog.
 
Skyddet kan också få betydelse för alfågeln som har Östersjön som sitt viktigaste övervintringsområde.
 
De övriga nya områdena som föreslås få skydd är Nordvästra Skånes havsområde, Havet kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten i Skåne län. Även här är det i första hand för tumlaren som skyddet tillkommer. Sverige har tidigare fått kritik för att skyddet för tumlaren varit för lågt.
 
Nästa steg är att EU-kommissionen ska acceptera regeringens förslag. Därefter får länsstyrelserna i uppdrag att ta fram bevarandeplaner i dialog med sjöfart och fiske.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR