Nyheter

2014-12-16

Reservat ska rädda en av världens fåtaligaste fågelarter(2)

Araripemanakinen finns endast inom ett begränsat område i nordöstra Brasilien. Det totala beståndet uppgår inte till mer än högst 800 individer.

 

Araripemanakinen är lika sällsynt som den är vacker, för att inte säga karismatisk. Den finns endast inom ett begränsat område, omfattande knappt 30 kvadratkilometer, i nordöstra Brasilien. Antalet individer beräknas till knappt 800. Nu har ett första reservat bildats för att försäkra araripemanakinen om att dess biotop finns kvar även i framtiden. Bakom bildandet står den brasilianska naturvårdsorganisationen Aquasis med stöd av American Bird Conservancy (ABC).

 

– Araripemanakinen finns endast inom ett begränsat område av fuktig skog på sluttningarna till Araripe-platån. Genom att bilda detta reservat tar vi ett viktig steg på vägen mot att skydda artens biotop och förhindra att den dör ut, säger Daniel Lebbin från ABC.

 

Området som nu skyddats är mindre än en kvadratkilometer, men det kan efter hand komma att utökas. Det ligger också nära Sítio Fundão State Park, ett skyddat område som förvaltas av delstatens regering. Förutom Araripemanakinen finns det flera andra endemiska arter längs platåns skogsklädda och fuktiga sluttningar. Dessa sluttningar ligger isolerade, omgivna av i huvudsak betydligt torrare miljöer. Araripemanakinen föredrar undervegetationen i skogarna och är beroende av vegetationsklädda skogsbäckar. Den lever huvudsakligen av frukter och var länge okänd för vetenskapen. Arten beskrevs första gången 1998 efter att ha upptäckts så sent som 1996.

 

En kuriositet i sammanhanget är att David Attenborough är Species Champion för araripemanakinen. Han har med andra ord tagit samma ansvar för denna art som BirdLife Sverige tagit för apörnen på Filippinerna.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR