Nyheter

2013-10-11

Reslystna ungdomar(4)

Nyutflugen unge av svart rödstjärt, redo att snart ge sig ut på en resa.

På fågelstationerna i Ottenby och Falsterbo samt på Nidingen har man noterat en tydlig topp i juli–augusti när det gäller svart rödstjärt. Det gäller främst ungfåglar och dessa har kvar den första (juvenila) dräkten. Men det häckar knappast några svarta rödstjärtar i de tre fågelstationernas omedelbara närhet, så var kommer fåglarna ifrån?

 

 

Det handlar om vad vi kan kalla reslystna ungfåglar som sprider sig innan de påbörjar ruggningen av den juvenila dräkten. Svarta rödstjärten är nämligen unik bland europeiska trastfåglar i detta avseende. Medan ungfåglarna hos den nära släktingen rödstjärt börjar sin ruggning i födelseområdet redan ganska kort tid efter att de blivit flygfärdiga, väntar de unga svarta rödstjärtarna tills de är nästan tre månader gamla. Detta ger dem också möjlighet att sprida sig till nya områden före ruggningen.

 

Dessa rön presenteras i en artikel i SOF:s tidskrift Ornis Svecica (2/2013). Artikelförfattaren Reino Andersson, som ägnat en stor del av sitt fågelskådarliv åt just svart rödstjärt, har tidigare noterat att det under sensommaren skett ett markant tillskott av nya, okända individer i hans studieområden i västra Sverige. Kan det vara så att dessa fåglar kommer söderifrån, t.ex. från Danmark? Antagandet stöds av ingen av de fåglar som fångats under sommaren på Nidingen (119 ex.) har varit känd från västsvenska häckningslokaler. Då har ändå en betydande andel av ungfåglarna från bl.a. Göteborg och Varberg varit färgmärkta.

 

Spridning av detta slag kan spela en viktig roll för framtida häckningar. Flera svarta rödstjärtar som ringmärkts på häckningsplats i västra Sverige har påföljande vår påträffats i södra Norge, bl.a. en hona som häckade 250 km nordväst om sin födelseplats.

 

Än en gång visar ringmärkning att denna metod kan berätta mycket mera om fåglarnas liv än enbart vart de flyttar under vintern.

 

(AW)   

Ung svart rödstjärt, fortfarande i juvenil dräkt, ringmärkt på ön Nidingen ute i Kattegatt. Foto: Uno Unger
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR