Nyheter

2011-11-28

Riksinventeringsarter 2012 - dvärgmås och rördrom.(2)

Dvärgmås. Foto Krister Carlsson

Dvärgmås och rördrom är utsedda som SOF:s riksinventeringsarter 2012. Bägge arterna är våtmarksfåglar och inventerade tidigare. Rördrommen inventerades 1969, 1979 och 2000. Sett över en 30-årsperiod så har rördrommen ökat rejält dock med en utplaning där stammens stabiliserats under de senaste 10 åren. Dvärgmåsens har riksinventerats åren 1971 och 2000. Populationen visar ungefär samma trend som rördrommen med den skillnaden att den även har fortsatt öka de senaste 10 åren. Bägge arterna har gynnats eutrofieringen, som lett till igenväxning, av svenska sjöar. Vidare för, dvärgmåsens del, beror ökningen sannolikt på invandring österifrån. Den har spridit sig norrifrån söderut i Sverige samtidigt som de gamla klassiska populationerna på exempelvis Gotland och Öland minskat eller försvunnit helt.
Riksinventeringarna är en tradition som genomförs av SOF tillsammans med SOF:s regionalföreningar som sköter administrationen av frivilliga medlemmar som utför själva inventeringsarbetet. Inventeringarna genomförs för att få ökad kunskap om både positiva och negativa förändringar inom svensk fågelfauna. Dock krävs ofta specialstudier av arterna för att förstå orsakerna till populationsförändringar.
Mer information om metoder etc kommer lite närmare vårens häckningsperiod till regionalföreningar och andra som vill hjälpa till. Håll ögonen på SOFnet och läs mer i Vår Fågelvärld och Fågelvännen.

Rördrom. Foto John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR