Nyheter

2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

Foto: Niklas Aronsson

BirdLife Sveriges riksstämma hölls i Rimforsa, utanför Linköping i Östergötland, 21–23 april. Många nya spännande projekt presenterades och känslan av att fågelskådning har medvind var stark. 

 

Årets stämma blev den lugnaste på flera år, då de riktigt heta diskussioner till stor del uteblev. Mest hettade det till kring några av de fem motioner som lämnats in. Den första handlade om föreningens fågelskyddsarbete. Göteborgs Ornitologiska Förening vill att mer av fågelskyddsarbetet synliggörs i de kanaler som föreningen förfogar över, till exempel på hemsidan och i Vår Fågelvärld. Styrelsen menade att det på ett sätt görs redan idag, men att det kan bli bättre. Att verka i en sådan riktning blev också mötets beslut.

 

Kedjan, ett sätt att integrera regionalföreningarnas medlemmar i BirdLife Sverige genom att dessa ändrar i sina stadgar, togs upp i en annan motion. Här fanns en skepsis hos Stockholms Ornitologiska Förening om vad Kedjan kan komma att innebära både för riksförening och för regionalförening. Motionären ville att stadgeändringen inte ska innebära en automatisk anslutning till riksföreningen, utan att medlemmen fortsatt ska kunna välja om den vill vara medlem i enbart regionalföreningen. Styrelsens svar var att avslå motionen men att uppmana till fortsatt diskussion om hur de problem som regionalföreningarna ser kan lösas. Mötet beslöt att gå på styrelsens förslag. I nuläget är det enbart Östergötlands Ornitologiska Förening som gjort stadgeändringen så att medlemmarna automatiskt är anslutna till riksföreningen.

 

I en tredje motion ville motionärerna att föreningen ska kräva större hänsyn av skogsägarna i FSC-arbetet, och att detta ska synas i de nya standarder som håller på att tas fram. Styrelsen menade att det är ömmande frågor men att det nya förslaget har högre miljöambitioner och att vi bör gå vidare med det. Detta blev också mötets beslut.

 

Den fjärde motionen handlade om förtydligande av medlemsavgiften, vilket också blev stämmans åtgärd.

 

I den sista motionen avslogs motionärernas förslag om att det inte ska krävas fem medlemmar för att man ska få lämna in en motion – en medlem ska räcka. Styrelsen föreslog avslag med motiveringen att  en motion från 2014 med samma innehåll avslagits. Från ombuden framfördes också att det ger mer underbyggda förslag med nuvarande regler.

 

Från BirdLife Sverige presenterades två större projekt. Dels HolkWebben där användare kan lägga in data om de häckningar man har i sina holkar – HolkWebben når man från BirdLife.se via knappen Fågelskådning. Det andra projektet som visades var Svenskafågellokaler.se. Här ska information om fågellokaler över hela landet samlas på ett ställe. Dalarnas och Upplands fågellokaler finns redan inlagda. På sikt är tanken att det ska resultera i en app. Det saknas fortfarande kontaktpersoner för flera landskap, det vill säga personer som kan hjälpa till att lägga in information för sitt landskap. Förslag på kontaktpersoner kan mejlas till anders.lundquist@birdlife.se.

 

Styrelsen presenterade en ny uppspelningspolicy som preciserar när det är olämpligt att spela upp sång i syfte att locka fåglar närmare – störningar ska på det viset minimeras. Samtidigt presenterades uppdaterade etiska riktlinjer för fågelskådning.

 

Under fredagen hölls ett seminarium om Important Bird and Biodiversity Areas (IBA), där bland annat Daniel Bengtsson, fågelskyddssekreterare, berättade om hur det ser ut i Sverige. Läs mer om seminariet på annan nyhetsplats på webben.

 

Under söndagen diskuterades delar av verksamhetsplanen som rör kommunikation i smågrupper. Mötet antog en reviderad verksamhetsplan för de kommande åren.

 

Under mötet avgick en person ur styrelsen, Hans Waern. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Kjell Carlsson och Eva Hjärne.

 

Tre personer fick föreningens förtjänstplakett, Hans Waern, Leif Jern, samt Juhani Vuorinen. BirdLife Sveriges forskningspris gick till Tåkerns fältstation.

Östergötland skötte uppdraget att arrangera riksstämman på bästa sätt, och lämnade över stafettpinnen till Bohuslän som står för arrangemanget nästa år.

Niklas Aronsson 

Anette Strand överräcker föreningens förtjänstplakett till Leif Jern. Foto: Niklas Aronsson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR