Nyheter

2012-08-01

Rikt fågelliv runt OS-arenorna

Idag finns inte mindre än sju par pilgrimsfalk i Londons innerstad. Foto: John Larsen

London är inte bara värd för årets sommar-OS, det är också en stad med ett förvånansvärt rikt och ökande fågelliv. Det visar en sammanställning som publiceras i senaste numret av British Birds. Men trenderna är olika för olika fågelgrupper. Samtidigt som många vattenanknutna fåglar stadigt ökat i antal, har många tättingar haft det besvärligt.

Storbritannien är något av den moderna ornitologins vagga, och fågelintresse har länge varit populärt. Det innebär också att det finns en historisk dokumentation av fågellivet som saknar motstycke i världen. Detta gäller inte minst i London, där det finns god dokumentation av fågellivet från bl.a. åren kring 1900 och 1950. På senare tid har det dessutom genomförts tre atlasinventeringar, 1968–72, 1988–94 och 2008–12.

Den sammanställning som nu presenteras visar bl.a. att det runt 1950 häckade 32 fågelarter i Londons innerstad (Inner London area) och att det idag häckar ca 60 arter i samma område. En viktig orsak till ökningen är att det anlagts många vatten och våtmarker, inte minst har dammarna i Londons många parker ofta fågelanpassats. Men en renare miljö och begränsad giftspridning har även gynnat flera rovfågelarter. Man räknar bl.a. med att det finns sju par pilgrimsfalkar i Londons innerstad!

Flera av de arter som ökat på senare tid är introducerade, t.ex. kanadagås, grågås, nilgås, mandarinand och halsbandsparakit. Den sistnämnda är f.ö. något av en karaktärsfågel i stora delar av stor-London idag.

På förlorarnas sida finns flera tättingar. Tillbakagången för gråsparven och staren är väl dokumenterad och omnämnd många gånger tidigare, men andra arter som försvunnit som häckfåglar i Londons innerstad är lövsångare och grå flugsnappare. För flertalet av de arter som minskar speglar utvecklingen i London situationen på Brittiska öarna i stort.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR