Nyheter

2012-04-05

Ringmärkta fåglar ”återfunna” på fågelmarknad i Afrika

Ringmärkningscentralen rapporterar om några nya återfynd av svenskmärkta fåglar i i Afrika söder om Sahara. Fynden visar att deras vinter kan vara nog så tuff. Tre av dem har påträffats i Mali, i det inlandsdelta som bildas av floden Niger och där stora mängder flyttfåglar övervintrar. Det handlar om tre olika arter; en grönbena märkt vid Ottenby i maj 2008, en brushane märkt på Haparanda Sandskär i juli 1996 och en skräntärna märkt som unge vid Fågelsundet i Uppland 2011. Samtliga har blivit dödade i samband med jakt och vadarna påträffades på fågelmarknader av en person från Schweiz som var på besök i området. RC har tidigare ganska många fynd i Afrika av dessa arter (kartor som visar tidigare fynd: brushane, grönbena och skräntärna).

 

 

Särskilt intressant är fyndet av skräntärna eftersom SOF tillsammans med forskarna vid Lunds Universitet kommer att förse ett antal skräntärna med ljusloggrar under våren. Detta görs för att ta reda på hur och var skräntärnan tillbringar den största delen av året. Det i sin tur kan ge ledtrådar till varför arten minskar. Det är känt sedan tidigare att ”våra” tärnor jagas som föda i Afrika. Det har beskrivits bland annat i Vår Fågelvärld.

 

Bättre gick det dock för den lövsångare som i februari 2012 kontrollerades med svensk ring vid Damongo, Ghana, av danska ringmärkare. Den ringmärktes som ungfågel i norra Uppland, vid Långsandsörarna, den 9 september 2009. Avståndet från märkplatsen i Sverige är 5953 km och detta är Sveriges 34 återfynd av lövsångare söder om 25ºN (markerad med blå symbol i kartan som visar sydliga återfynd).

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR