Nyheter

2013-02-20

Rödhaken: Vintertid en sydsvensk enstöring(4)

Vinterrödhake. Foto: Tomas Lundquist

Vill man se en rödhake vintertid, skall man helst befinna sig i södra Sverige. Det är nämligen i Halland, Skåne, Blekinge och kustnära delar av Västra Götaland som de allra flesta vinterrödhakarna finns. I Halland verkar nästan varje fågelmatning ha sin egen rödhake.

 

 

Med årligen ca 20 000 rapporter till Vinterfåglar Inpå Knuten är det ofrånkomligt att en viss andel är felaktiga. Men faktum är att det är förhållandevis få som faller för en granskning. Det är i stället uppenbart att de allra flesta av våra rapportörer kan sina fåglar! I ett speciellt fall är det dock uppenbart att det blivit fel – det är när någon rapporterar 5, 10 eller till och med 20 rödhakar. Det är nämligen en omöjlighet eftersom rödhaken vintertid inte tål några artfränder nära sig.

 

Rödhaken hör till de få fågelarter som i Sverige hävdar ett vinterrevir. Det innebär att man i princip aldrig ser två rödhakar samsas vid en fågelmatning på samma sätt som t.ex. bergfinkar eller domherrar. Finns det två rödhakar på samma matning, så är de i luven på varandra: Den ena försöker jaga bort den andra. En rödhake som hittar ett lämpligt vinterområde kan nämligen på sätt och vis sägas vara medveten om att ”här finns föda som räcker till mig, men inte till mer än en av min sort”. Därför måste artfränder jagas bort – och därför sjunger också rödhakarna vintertid för att markera sitt område.

 

Rödhaken är en art som blivit talrikare under vintern i Sverige i takt med att klimatet förändrats. Det har förmodligen i alla tider funnits rödhakar med anlag för att stanna i stället för att flytta, men länge hade dessa individer det tufft när långvarig kyla satte in. Under senare årtionden har emellertid förhållandena förändrats markant. Vintrarna har (med några undantag) varit ganska milda, och de övervintrande rödhakarna har haft lätt att hitta mat. När våren kommit, har de varit först på plats och kunnat lägga beslag på de allra bästa häckningsreviren.

 

Av diagrammet här intill, som visar det genomsnittliga antalet rödhakar per rapport till Vinterfåglar Inpå Knuten, framgår att det bara är i södra och västra Sverige som rödhaken varit någorlunda regelbunden vid fågelmatningar i vinter. Redan i Småland har det varit långt mellan rödhakarna, och norr om Mälardalen har den varit en sällsynthet denna vinter. Men det har funnits enstaka individer som hållit ut vid fågelmatningar längre norrut.

 

Det bör dock noteras att det finns en tydlig skillnad mellan rapporterna till Vinterfåglar Inpå Knuten och till Artportalen när det gäller nordliga fynd. I det sistnämnda materialet, som bygger på rapporter från aktiva fågelskådare, finns i år inga januarifynd av rödhakar norr om Gästrikland och Dalarna. Det skulle kunna betyda att de små, små staplarna i diagrammet från Jämtland, Västernorrland och Västerbotten bygger på felbestämningar.

 

Anders Wirdheim

Det är framför allt i södra Sverige och längs västkusten som det övervintrar rödhakar. I Halland verkar nästan varje fågelmatning ha sin egen rödhake.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR