Nyheter

2013-02-15

Rödhalsade gäss hotas av vindkraftsanläggning(4)

Rödhalsade gäss, här rastande på Getterön, har sina viktigaste övervintringsområden i Bulgarien. Ett av dessa hotas nu av ett stort vindkraftsprojekt. Foto: Mikael Nord

Ett av Europas (och världens) viktigaste övervintringsområden för rödhalsad gås, vid sjön Durankulak i Bulgarien, kan komma att exploateras för vindkraft. Den bulgariska miljöministern har tidigare återkallat ett tillstånd att bygga 95 vindkraftverk nära Durankulak. Detta beslut överklagades till domstol, och i januari i år upphävde domstolen miljöministerns beslut.

 

 

Anledningen till att miljöministern ville undanta området från exploatering är att Durankulak har stora naturvärden, bl.a. som övervintringsplats för rödhalsad gås.

En exploatering skulle också stå i strid med ett EU-LIFE-projekt som drivs av den bulgariska BirdLife-partnern BSBP och som kallas "Säkra marker för rödhalsade”. Projektet, som drivs tillsammans med lokala och internationella partners, syftar till att finna lösningar på de problem som de övervintrande gässen ställs inför.

 

Trots en otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning fick vindkraftsprojektet klartecken från regionala inspektörer, men efter omfattande protester organiserade av BSBP upphävdes detta av miljöministern. Denna seger såg ut att vara en del av en vändning i natur- och miljövänlig riktning i Bulgarien, även exemplifierad genom antagande av en nationell handlingsplan för förnybar energi.

 

Men domstolen dömde annorlunda, och beslutet i domstolen anses av BirdLife stå i strid med EU-lagstiftningen. Därför överväger man nu att anmäla det till EU-kommissionen. Den bulgariska regeringen har redan tidigare fått kritik från kommissionen för bristande hänsyn till natur och miljö.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR