Nyheter

2014-07-28

Rödhalsade gäss lever farligt(5)

Rödhalsad gås, fotograferad i Sverige. Foto: Tomas Lundquist/N

 

Tidigt i våras försågs två rödhalsade gäss med satellitsändare i sydöstra Rumänien. I detta område, samt i angränsande delar av Bulgarien, övervintrar en betydande del av hela världspopulationen. Under senare år har det kommit alltmer alarmerande rapporter om att beståndet är på väg att minska. Därför har den rumänska BirdLife-partnern SOR startat ett projekt för att i detalj kartlägga flygvägarna. Nu visar rapporterna från vårflyttningen att det är en farlig väg gässen flyger.

 

Den ena gåsen, som fått namnet Decebal, nådde häckningsområdet på Taimyr den 14 juni i år. Då hade det gått 95 dagar sedan han lämnade vinterkvarteret och han hade tillryggalagt 8922 kilometer. Färden hade gått ut över Svarta havet, via Krim och Azovska sjön och vidare norr om Kaukasus och Kaspiska havet in i Kazakstan. Från norra Kazakstan gick resan sedan norrut en bit öster om Uralbergen längs floden Ob och vidare upp till västra delarna av Taimyr. Där befinner sig gåsen fortfarande i närheten av en sjö kallad Kuchumka.

 

För den andra gåsen, som kallas Darko, slutade troligen inte resan lyckligt. I slutet av april hade den nått ett område nära gränsen mellan Ryssland och Kazakstan söder om staden Rudny. Därifrån fortsatte sändaren att skicka signaler genom hela maj månad fram till 16 juni. Även Decebal passerade denna plats men cirka två veckor tidigare.

 

Vad som hänt Darko verkar ännu så länge vara oklart. Men det är väl känt att dessa trakter är riskabla för flyttande gäss. Bland annat har sändarförsedda fjällgäss från norra Norge blivit skjutna i nordvästra Kazakstan. Om fjällgässen misslyckas med häckningen drar de nämligen ofta långt österut för att rugga senare på sommaren. Därefter flyttar de via detta område mot vinterkvarteren som i fjällgässens fall ligger på Balkan.

 

(AW) 

Flyttvägen för den gåshanne som kallas Decebal. Den andra gåsen, Darko, blev av allt att döma kvar i Kazakstan under vårflyttningen. Sändaren fortsatte att skicka signaler från ett och samma område under hela maj fram till mitten av juni. Källa: SOR/BirdLife Rumänien
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR