Nyheter

2013-05-11

Rödstjärtar sätter myror i huvudet på folk(4)

Mer än hälften av alla frågor som kommer till SOF och som handlar om okända fåglar har visat sig gälla rödstjärthannar. Dessa exotiskt färgstarka fåglar sätter myror i huvudet på folk. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Nu under våren får vi i SOF:s personal ta emot många frågor om fåglar. I detta sammanhang utmärker särskilt en fågelart sig: Mer än hälften av alla frågor som gäller okända fåglar handlar om rödstjärthannar, även om de som frågar ofta är övertygade om att den okända fågeln INTE är en rödstjärt.

 

 

Så här kan det låta: ”Jag såg en färgstark fågel i min trädgård. Den såg ut lite grand ut som en rödstjärthanne, men var mera röd. Ovansidan var grå förutom på huvudet där den var lysande vit.” När vi från SOF då svarar att denna beskrivning faktiskt stämmer väldigt bra in på just en rödstjärthanne och undrar om det ändå inte var en sådan, blir ofta svaret: ”Nej, nog vet jag hur en rödstjärt ser ut – och en sådan var det då rakt inte!”

 

I några fall har den som ställt frågan också lyckats få bilder på fågeln. Det har hittills alltid visat sig vara – ja, just det – en rödstjärthanne.

 

Men varför är då rödstjärten så svar att känna igen för ”vanligt folk”? En förklaring kan vara att det är en art som ökar i antal och som därmed dyker upp i nya miljöer. Dess utseende är därför okänt för många även om namnet är bekant. En annan är att många rödstjärthannar är nästan exotiskt färgstarka och en tredje att vissa hannar har ett vitt parti på hjässan som är betydligt klarare än vad fågelböckerna visar. När man letar i fågelboken, är det just denna vita hjässa man letar efter – och inte finner.

 

(AW)

 

Det är påfallande ofta den starkt lysande, vita främre delen av hjässan som förbryllar. I fågelboken verkar den inte vara framträdande, men det är den ibland i verkligheten. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR