Nyheter

2013-07-02

Rovdjurspolitiken måste bli tydligare(4)

Vargar. Foto: P-G Bentz/sturnus.se (bilden tagen i hägn).

Rovdjurspolitiken måste bli mycket tydligare. Det kan sägas vara kontentan av det Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén, berättade på måndagen i Almedalen. I samband med ett seminarium som Jägareförbundet anordnat lättade han på förlåten i en ny utredning. Denna utredning kommer sannolikt att få stor betydelse när den framtida rovdjurspolitiken formas inom kort. Och det är ganska bråttom: Sverige sitter i EU-domstolens väntrum på grund av den förda vargpolitiken.

 

 

Svensk rovdjurspolitik i allmänhet, och vargpolitiken i synnerhet, har hamnat i ett vakuum där nästan inget händer. Anledningen är den anmälan som WWF, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen lämnade in till EU sedan alliansregeringen för ett par år sedan tillät licensjakt på varg. Beslutet kom sedan regeringen gått jägarna och några andra organisationer till mötes och kört över naturvårdens intressen.

 

Sedan dess är politiken mer eller mindre förlamad samtidigt som vargstammen växer och det läggs ner mycket stora summor på att försöka lära en genetiskt viktig varg (Junselevargen) ”att sitta”. Den polarisering av hela rovdjursfrågan som följt har också inneburit ett allmänt sett tuffare klimat – även för örnar och andra rovfåglar.

 

Mattias Johansson, politiskt sakkunnig på miljödepartementet, sa att den nya rovdjurspolitiken måste bygga på det totala rovdjurstrycket i olika landsdelar. Vad som menas med detta klargjordes inte, men för oss som värnar fågelskyddet är det nog viktigt att vara uppmärksamma: Det finns krav från olika håll på att exempelvis tillåta skyddsjakt på kungsörn.

 

Med den tydligare rovdjurspolitik som Peter Egardt och vargkommittén förespråkar avses bl.a.:

att man vill se en samlad lagstiftning kring viltförvaltning,

att regler för skyddsjakt blir tydligare och bygger på erfarenheter (idag spretar domar åt olika håll),

att det görs en översyn av skadeersättningar,

att det upprättas en handlingsplan för genetisk förstärkning av vargstammen

att rovdjursförvaltningen får tillräckliga resurser och

att riksdagen fastställer vad som är gynnsam bevarandestatus för vart och ett av de stora rovdjuren.

 

Det sistnämnda kan bli en grannlaga fråga, inte minst för att det verkar finnas en grundläggande skillnad i synen på svensk natur mellan naturvården och jägarna. Om Jägareförbundets rovdjursexpert Torbjörn Lövbom är representativ för hela Jägareförbundet har vi ingen vildmark i Sverige utan hela landet ska ses som ett kulturlandskap och de viltarter som finns där ska förvaltas. Med en sådan grundsyn kan man undra om det finns utrymme för att de stora rovdjuren tillåts spela en ekologisk roll?

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR