Nyheter

2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

Vindkraftparker till havs kan uppfattas som öar. Foto: P-G Bentz/Sturnus
Studier av flyttande sjöfåglar har visat på ett relativt utpräglat undvikandebeteende när de närmar sig vindkraftparker. På land räknar man med att rovfåglar till stor del väjer för vindkraftverk, vilket naturligtvis minskar risken för kollision. En nyligen (21 december 2016) publicerad studie i den vetenskapliga tidkskriften Biology Letters visar att helt andra förhållanden gäller i fråga om rovfåglar som passerar havsbaserade vindkraftparker. Dessa förefaller nämligen istället attraheras till verken, i synnerhet vid svårare flyttningsförhållanden (exempelvis motvind). Författarna tolkar detta som att rovfåglarna uppfattar vindkraftparkerna som öar, där de kan söka uppvindar för att underlätta den fortsatta flytten.

Studien genomfördes på sydänden av Själland, Danmark, längs den flyttled som en stor andel av de rovfåglar som lämnar Sverige via Falsterbo följer ner genom Västeuropa till Gibraltar och sedermera Afrika. Lämpligt nog finns här flera liknande uddar som fåglarna lämnar med sikte på den tyska ön Fehmarn i sydväst, men bara en av dem ligger nära en havsbaserad vindkraftpark. Radarföljningar visade att många rovfåglar, istället för att sträcka mot sydväst, avvek från den förväntade flyttningsriktningen och drog sig mot vindkraftparken i sydost.

Vindkraft är på intet sätt det största hotet mot rovfåglar, men rovfåglars demografi (bl.a. lång livslängd, sen könsmognad och långsam reproduktionstakt) gör dem extra känsliga för additiv dödlighet, d.v.s. sådan som inte kompenseras av högre överlevnad hos kvarvarande individer. Det är sedan tidigare välkänt att flyttningen skördar många dödsoffer hos rovfåglar, inte minst p.g.a. utbrett jakttryck i exempelvis Medelhavsområdet, Mellanöstern och Afrika. Om nu alla vindkraftparker längs flyttvägarna till och från Afrika läggs till som en mycket större additiv mortalitetsfaktor än vad som tidigare antagits, är det inte svårt att inse att flera rovfågelspopulationer (däribland den för svenskt vidkommande akut hotade ängshöken) står under hårt tryck. Denna aspekt måste således noga vägas in vid planering av vindkraftparker till havs.

Artikeln (på engelska) kan laddas ner här nedan.

 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR